Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Hỗ trợ người nghèo  “an cư, lạc nghiệp”

PTĐT - Tân Sơn là huyện miền núi với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có nhiều khu đặc biệt khó khăn.

TIN BÀI KHÁC
Nỗ lực bảo tồn tinh hoa văn hóa cồng chiêng

10/06/2020

Trước nguy cơ “chảy máu cồng chiêng” trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, xã vùng sâu Kông Pla, huyện Kbang (Gia Lai) đang nỗ lực bảo tồn nét tinh hoa văn hóa cồng chiêng trong buôn làng.

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách trong giảm nghèo ở Tân Sơn

24/04/2020

PTĐT - Là huyện miền núi có hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, vì vậy những năm qua, tín dụng chính sách xã hội được ví như chiếc “phao cứu sinh” để giảm nghèo ở Tân Sơn.

Giảm nghèo ở Hương Cần

23/04/2020

PTĐT - Là xã miền núi của huyện Thanh Sơn, những năm trước, Hương Cần có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua nhiều chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế, đến nay công tác xóa đói, giảm nghèo của xã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mô hình nuôi dê sinh sản hướng thịt tăng thu nhập cho người dân miền núi

13/03/2020

PTĐT - Từ năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình “Nuôi dê sinh sản hướng thịt” với quy mô hơn 400 con tại các xã Thượng Long, Phúc Khánh, Ngọc Lập, huyện Yên Lập; xã Tất Thắng, Hương Cần, Cự Thắng, Cự Đồng của huyện Thanh Sơn.

Tân Sơn thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

11/03/2020

PTĐT - Huyện miền núi Tân Sơn có 19 dân tộc anh em cùng chung sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82% và từng là một trong 64 huyện nghèo của cả nước. Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, đến nay, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. 

Đẩy mạnh trồng rừng vụ xuân

21/02/2020

PTĐT - Thời điểm này, huyện Tân Sơn đang tập trung huy động nhân lực, vật lực thực hiện trồng mới, trồng rừng sau khai thác để phủ xanh “đất trống đồi trọc”.

Tân Sơn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

20/02/2020

PTĐT - Những năm qua, cùng với tăng cường quản lý giáo dục giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học, ngành giáo dục huyện Tân Sơn còn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học ...

Thạch Khoán nâng cao đời sống nhân dân

06/02/2020

PTĐT - Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn đã nỗ lực tìm các giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo.