Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Nhiều “lỗ hổng” trong trợ giúp trẻ em dân tộc thiểu số

Thời gian qua, chính sách trợ giúp xã hội đối với đồng bào DTTS nghèo, sinh sống ở địa bàn ĐBKK đã được quan tâm thực hiện.

TIN BÀI KHÁC
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số

14/01/2019

PTĐT - Bác Hồ là vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời Người đã dành muôn vạn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Với tình cảm và tấm lòng luôn quan tâm lo lắng cho đồng bào vùng cao, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc và  công tác dân tộc. 

Chủ động nguồn hàng phục vụ người dân vùng cao

02/01/2019

PTĐT - Dịp cuối năm nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của người dân sẽ tăng nhanh, nhằm tránh xảy ra tình trạng biến động cung cầu… các đơn vị chức năng, nhà phân phối, hộ kinh doanh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của đồng bào miền núi.

Sức Xuân trên các công trình, dự án

30/12/2018

PTĐT - Đất nước đang vào Xuân với những thành tựu mới. Một trong những thành tựu đó là việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - địa bàn chiến lược, giầu tiềm năng trong phát triển kinh tế và xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh...

Phát triển nông nghiệp tạo đà xây dựng nông thôn mới ở Thanh Sơn

26/12/2018

PTĐT - Thời gian qua, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

Nét riêng chợ phiên miền núi

17/12/2018

PTĐT - Khác với miền xuôi, ở miền núi, nhất là những xã vùng cao, chợ chỉ họp có một lần/tuần hoặc vào một số ngày âm lịch trong tháng.

Kiệt Sơn đổi mới hoạt động của HĐND

27/11/2018

PTĐT - Là xã miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đại đa số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thường trực HĐND xã đã đổi mới phương pháp hoạt động, đặc biệt là trong việc thực hiện các kỳ họp và hoạt động giám sát.

Tân Sơn phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc

26/11/2018

PTĐT - Là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số nên việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số là khó khăn không nhỏ với Đảng bộ huyện Tân Sơn.

Long cốc tập trung phát triển kinh tế

15/11/2018

PTĐT - Là xã khu vực II của huyện Tân Sơn, xã miền núi Long Cốc còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp thu, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn chậm…