Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kiệt Sơn đổi mới hoạt động của HĐND

PTĐT - Là xã miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đại đa số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do đó để hoàn thành tốt...

TIN BÀI KHÁC
Khó khăn trong ứng dụng công nghệ, thông tin vùng dân tộc thiểu số

23/10/2018

PTĐT - “Cách mạng 4.0” đã và đang hiện hữu trong cuộc sống, đi cùng với đó, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm nghèo bền vững ở xã miền núi Sơn Hùng

17/10/2018

PTĐT - Từng là hộ nghèo của xã Sơn Hùng, những năm trước đây gia đình chị Đặng Thị Hảo, khu Tam Sơn 2 gặp rất nhiều khó khăn do không có việc làm ổn định, chị Hảo sức khỏe yếu, đau ốm, nằm viện liên tục, với hai con đang tuổi ăn học.

Phát triển cây chè ở Ngọc Lập

03/10/2018

PTĐT-Từ nhiều năm nay, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập đã định hướng, hướng dẫn người dân địa phương phát triển cây chè gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), mang lại thu nhập ổn định, thoát nghèo và nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Yên Lập xây dựng hương ước, quy ước

02/10/2018

PTĐT-Những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Yên Lập đã từng bước được hoàn thiện và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tác động tích cực đến các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần gìn giữ và phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Thanh Thủy phát triển đảng viên vùng công giáo

27/09/2018

PTĐT-Xác định công tác phát triển đảng viên người công giáo sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, Huyện ủy Thanh Thủy luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên là người có đạo. Nhiều quần chúng, sau khi được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đã phát huy vai trò tiên phong trong việc tham gia phát triển KT-XH, trở thành “hạt nhân” trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. 

Nông sản đầu tiên có “chỉ dẫn địa lý”

24/09/2018

PTĐT-Bưởi Đoan Hùng hiện nay là nông sản đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh có chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hóa (chỉ dẫn địa lý). Đây là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương cụ thể và danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng.

“Cây vàng” của người Mường

21/09/2018

PTĐT-Chuối Phấn vàng hiện là cây trồng làm nên sự đổi đời của người Mường sống quanh chân núi Đồng Hang, từ xã Tân Lập đến xã Tân Minh, Thượng Cửu của huyện Thanh Sơn. 

Xây dựng thương hiệu cho nông sản vùng cao

20/09/2018

PTĐT-Có một thực tế là hơn 90% lượng nông sản trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng được thương hiệu, không có logo, nhãn mác mặc dù chúng ta có nhiều lợi thế để phát triển, nhất là những cây, con mang đặc trưng vùng miền như măng gầy xã Trung Sơn, huyện Yên Lập; chuối phấn vàng và khoai tầng vàng ở huyện Thanh Sơn; gà nhiều cựa ở huyện Tân Sơn…