Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập: Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Thứ sáu, 03/11/2017, 08:25:36
Print + | - Font Size: A
Yên Lập: Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Yên Lập: Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

A Font Size: - | +

untitled-1509672406

Anh Nguyễn Công Trường, khu 10, xóm Đù, xã Xuân Thủy được hỗ trợ con giống và máy nông nghiệp, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo

PTĐT-Với dân số trên 93 ngàn người, 17 dân tộc sinh sống, trong đó có hơn 70% là đồng bào dân tộc Mường, Dao, Mông. Những năm qua, huyện Yên Lập đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS); huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm giúp cho bà con nâng cao trình độ sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 323 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016, huyện Yên Lập đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như: Hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, vật tư, giống vật nuôi, cây trồng cho 16 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã 229 (ATK) với tổng kinh phí 4 tỷ 500 triệu đồng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 11 xã đặc biệt khó khăn và 5 xã 229 với tổng vốn được giao là 16 tỷ 73 triệu đồng. Nguồn vốn này, huyện đã thanh toán 128 công trình; xây mới 13 công trình, trong đó có 4 công trình nhà lớp học, 6 công tình giao thông nông thôn, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng; duy tu, bảo dưỡng đập tràn thôn Gầy, xã Trung Sơn.

Nhờ việc triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào trong huyện được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc giảm đáng kể. Đồng chí Đinh Công Thường- Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Các chính sách dân tộc được triển khai trên địa bàn huyện đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Thời gian tới, huyện huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc theo hướng bền vững.

Thúy Hằng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang