Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập xây dựng hương ước, quy ước

Thứ ba, 02/10/2018, 07:42:54
Print + | - Font Size: A
Yên Lập xây dựng hương ước, quy ước

Yên Lập xây dựng hương ước, quy ước

A Font Size: - | +

mg0367-1538100619Hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

PTĐT-Những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Yên Lập đã từng bước được hoàn thiện và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tác động tích cực đến các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần gìn giữ và phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

img0265-1538100627Nhân dân khu Đồng Xuân 2, xã Xuân Viên bàn bạc, thảo luận về việc thực hiện hương ước tại địa phương...

Toàn huyện hiện có 223 khu dân cư, trong đó, 175 khu đã xây dựng được hương ước, chưa xây dựng là 48 khu. Hàng năm, UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước; bãi bỏ những hương ước, quy ước không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và UBND các xã, thị trấn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng hương ước, quy ước cho cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa và các trưởng khu trên địa bàn toàn huyện. Huyện còn biên soạn và phát hành đến cơ sở các tài liệu hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước văn hóa và một số hương ước, quy ước mẫu làm cơ sở để tham khảo hướng dẫn cơ sở sửa đổi, bổ sung hương ước, bãi bỏ những bản hương ước không còn phù hợp với địa phương và xây dựng hương ước mới. Hầu hết các hương ước, quy ước trên địa bàn huyện đều cụ thể các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa… Đặc biệt, một số địa phương đã đưa vào hương ước, quy ước những nội dung về định canh, định cư; loại bỏ các phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần xây dựng bản, làng, khu dân cư phát triển bền vững.

img0274-1538100627và vệ sinh, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.

Ông Trần Khải Hoàn - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, huyện Yên Lập cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng và thực hiện 13 hương ước/13 khu dân cư. Các hương ước đã đưa ra các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề ra các biện pháp quản lý xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giúp nhau trong phát triển kinh tế, giữ vững thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong gia đình và nhân dân trong khu ấp, góp phần giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn xã hội…”.

Thời gian tới, để hương ước, quy ước đi sâu vào đời sống cộng đồng, các cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Mặt khác, đặt ra nhiều giải thưởng, hình thức khuyến khích trong thực hiện hương ước, quy ước để người dân tự giác thực hiện…

Quốc Đại

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang