Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Thủy thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Thứ sáu, 21/06/2019, 08:17:30
Print + | - Font Size: A
Thanh Thủy thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Thanh Thủy thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

A Font Size: - | +

PTĐT - Trên địa bàn huyện Thanh Thủy hiện có trên 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, bởi vậy Đảng bộ, chính quyền huyện luôn xem việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với việc bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện không ngừng đổi mới tư duy nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết để đồng bào kề vai sát cánh chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xác định việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc sẽ góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, vì thế Thanh Thủy đã cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Huyện quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên cùng địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở các xã, nhất là các xã miền núi. Từ chương trình 134, 135, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2015 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng được hàng trăm công trình với tổng vốn đầu tư trên 4.800 tỷ đồng. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi tích cực. Cũng từ năm 2015 đến nay, huyện đã kiên cố hóa được trên 4.291km đường giao thông trục chính, 100% xã, thị trấn có đường giao thông đến trung tâm xã. Riêng xã Yến Mao xây dựng được 30 công trình với 32,73km đường giao thông nông thôn, trên 4km giao thông nội đồng, 2,5km thủy lợi; xã Phượng Mao xây dựng được 12 công trình với 19,2km đường giao thông nông thôn, 4,5km giao thông nội đồng, 4km thủy lợi... Các công trình đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống KT-XH, giữ vững AN-QP và làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Cùng với đó, Thanh Thủy cũng vận dụng linh hoạt các chính sách theo hướng lồng ghép nguồn vốn để tăng hỗ trợ cho người dân. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, dự án hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc sản xuất; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, chương trình NTM và các chương trình khác, hàng nghìn lượt hộ dân là đồng bào DTTS đã có thêm vốn, tư liệu sản xuất cũng như được trang bị kiến thức để phát triển kinh tế. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi của bà con đã được hình thành, phát triển. Huyện thực hiện tốt công tác dạy nghề, tuyên truyền, tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Trong 5 năm qua, huyện đã tổ chức 62 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 2.170 học viên, 6 tháng đầu năm 2019 rà soát, đăng ký mở 6 lớp; tạo việc làm mới cho gần 9.500 lao động, trong đó có trên 1.000 lao động là người DTTS; đưa 1.230 lượt người đi lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó có trên 200 người DTTS. Riêng 2 xã Yến Mao và Phượng Mao, trong 5 năm qua đã tạo việc làm mới cho 835 lao động, xuất khẩu được 158 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đào tạo nghề được 505 lao động.

Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, tích cực giải quyết các vấn đề sản xuất, đất ở, nước sạch, nước hợp vệ sinh, nhà ở cho các hộ nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ là người DTTS, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn vùng DTTS trong huyện đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 3,78%; hộ cận nghèo 4,1%; an ninh lương thực được bảo đảm với lương thực bình quân đầu người đạt trên 374,4 kg/người/năm. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các vấn đề xã hội bức xúc được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải quyết kịp thời. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới.

Các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy như: Hát Ví, múa cồng chiêng, các trò chơi dân gian như đu quay, đấu vật, ném còn, phi tiêu, bắn nỏ. Các sản phẩm văn hóa ẩm thực truyền thống như bánh sừng bò, xôi nhiều màu, bánh cá, bánh kiến… được duy trì và phục vụ đời sống của đồng bào các DTTS trong các ngày lễ Tết, lễ hội truyền thống. Hàng năm duy trì và tổ chức tốt lễ hội truyền thống như: Lễ hội Đền Nhà Bà, Đền Sồi, Đền Dốc Nghè. Ông Nguyễn Văn Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết: Các chính sách đặc thù cho vùng DTTS thời gian qua đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ, qua đó, đem lại nguồn lực to lớn, giúp huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng. 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực, chủ động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào DTTS; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS; chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; nâng cao vị trí, vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chăm lo phát triển các lĩnh vực xã hội, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS.

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang