Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giữ nghề đan lát của người Mường

PTĐT - Từ xa xưa, cuộc sống của người Mường hoàn toàn dựa vào tự nhiên. Từ những vật liệu sẵn có như tre, gỗ mà người Mường chế tác...

TIN BÀI KHÁC
Các dân tộc huyện Thanh Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

17/06/2019

PTĐT - Ở huyện miền núi Thanh Sơn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm “đa số” trong tỷ lệ dân cư, bởi vậy, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc đầu tiên mà Thanh Sơn cần chú trọng đó là sự đồng thuận chung sức, chung lòng ...

Tân Sơn làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số

27/05/2019

PTĐT - Những năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nói chung, đảng viên nữ người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được Huyện ủy Tân Sơn đặc biệt chú trọng.

Thanh Sơn đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng

23/05/2019

PTĐT - Huyện Thanh Sơn có tổng diện tích đất lâm nghiệp và đất có rừng gần 55 nghìn ha, chiếm hơn 60% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích rừng phòng hộ trên 11 nghìn ha, rừng sản xuất hơn 31 nghìn ha.

Đâm đuống của người Mường

21/05/2019

PTĐT - Đâm đuống hay chàm đuống của người Mường là hình thức diễn xướng dân gian thường được biểu diễn trong các dịp quan trọng có tính chất nghệ thuật như: Dịp Tết, hội mùa, cưới xin hay dựng nhà. Lễ đâm đuống được hình thành từ cuộc sống lao động của đồng bào dân tộc Mường trong quá trình làm nông nghiệp.

Thanh Sơn tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

06/05/2019

PTĐT - Được sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trên địa bàn huyện Thanh Sơn nhiều chương trình, đề án, chính sách về công tác dân tộc sau khi ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tân Sơn bảo tồn các giá trị văn hóa

23/04/2019

PTĐT - Thực hiện Nghị quyết TƯ V khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, huyện Tân Sơn đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Nhiều “lỗ hổng” trong trợ giúp trẻ em dân tộc thiểu số

13/04/2019

Thời gian qua, chính sách trợ giúp xã hội đối với đồng bào DTTS nghèo, sinh sống ở địa bàn ĐBKK đã được quan tâm thực hiện.

Bảo tồn mỹ tục và tết nhảy của người Dao Phú Thọ

31/03/2019

PTĐT - Tìm hiểu về văn hoá dân gian của người Dao ở Phú Thọ, các học giả đã thừa nhận: Tuy sống xen kẽ với người Mường, về mặt văn hoá luôn có sự giao lưu, ảnh hưởng lẫn nhau,...