Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thành phố

Thứ năm, 12/10/2017, 07:57:48
Print + | - Font Size: A
Phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thành phố

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thành phố

A Font Size: - | +

nang-cao-chat-luong-huan-luyen-cho-llvt-la-mot-trong-nhung-khau-dot-pha-duoc-dang-uy-ban-chqs-thanh-pho-viet-tri-xac-dinh-1507769842

Nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT là một trong những khâu đột phá được Đảng ủy - Ban CHQS thành phố Việt Trì chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Ảnh: Trọng Lộc  (Bộ CHQS tỉnh)

PTĐT-Thành phố Việt Trì là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh. 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, 23 phường, xã và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn,  công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố được đẩy mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực tinh thần to lớn với nhiều thành tích nổi bật; góp phần quan trọng cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam và giành được nhiều thành tích to lớn; góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), Đề án xây dựng KVPT và Đề án phòng thủ dân sự thành phố giai đoạn 2016-2020... Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.  Thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào đã góp phần xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, chính quyền và nhân dân mà trọng tâm hướng vào thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT thành phố đã quyết tâm sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15,5% hoàn thành xuất sắc, 75,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ... Phong trào cũng đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLVT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu... Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, quân số đạt 99,2%, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi; tham gia các hội thi, hội thao quốc phòng các cấp đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các chế độ SSCĐ; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; bảo vệ an toàn Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...
Cùng với huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn nêu cao tinh thần “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Làm việc theo chức trách, hành động theo Điều lệnh”. Các cấp, các ngành tích cực tham gia xây lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) có số lượng phù hợp, chất lượng được nâng lên. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 128 cơ sở DQTV (trong đó có 23 cơ sở Dân quân, 105 cơ sở Tự vệ)  tỷ lệ đảng viên đạt 30,98%, đoàn viên đạt 27,8%, tổ chức biên chế chặt chẽ, đúng quy định...

Thực hiện phong trào thi đua gắn với phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là bảo đảm cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ từ năm 2013 đến nay, LLVT thành phố đã phát triển mục tiêu “Một tập trung - Ba khâu đột phá” trong công tác hậu cần thành “Một tập trung - Ba khâu đột phá và bốn tốt” có hiệu quả thiết thực theo phương châm “hướng về cơ sở”. Gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào còn góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ; góp phần thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, tăng cường công tác dân vận, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc gắn với phong trào “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”... thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. 5 năm qua, LLVT thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huy động gần 172 ngày công tham gia nạo vét 356km kênh mương nội đồng; ủng hộ 1.958 ngày công làm mới 173km đường bê tông và hơn 63 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Thanh Đình và Sông Lô.

Phát huy những kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng, thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nội bộ. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “DBHB”, bạo loạn lật đổ, “Phi chính trị hóa LLVT” của các thế lực thù địch, bảo đảm LLVT thành phố luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng. Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang