Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ ba, 06/02/2018, 08:25:55
Print + | - Font Size: A
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

A Font Size: - | +

anh-scan-bai-huy-thang-1517880301

Công an xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn trao đổi thông tin về tình hình ANTT với Ban ANTT khu Mỹ Á.

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào TDBVANTQ toàn diện, rộng khắp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Để thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 22-3-2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình phối hợp giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban MTTQ và Công an các cấp thống nhất nội dung, ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” ở các địa phương và triển khai đến Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

Sau hơn 5 năm triển khai, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Công an đã tổ chức 884 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức và công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ cho trên 102.544 lượt người với nội dung là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, nhiều phong trào quần chúng đã được các cấp đoàn thể phát động thực hiện như: Mặt trận Tổ quốc phát động phòng trào “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”, phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên lập nghiệp”. Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào: “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội Nông dân với phong trào “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm”. Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”... 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị nói chung và các hội, đoàn thể nói riêng nhiều mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục xây dựng, củng cố 38.903 điểm phòng, chống tội phạm, mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT; kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động 2.887 ban an ninh trật tự, xây dựng 2.890 “Khu dân cư an toàn về ANTT”, duy trì hoạt động tốt 17.011 tổ, nhóm liên gia tự quản về ANTT trên cơ sở các “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản” trước đây. Cho đến nay, toàn tỉnh có 2.875 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước (đạt 99,5%); 2.890 khu dân cư có tổ hòa giải (đạt 100%). Sau 5 năm, các tổ hòa giải ở các cấp đã tiếp nhận tổng số 17.660 vụ việc, trong đó đã hòa giải thành công 13.370 vụ việc. 

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến cũng được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Nổi bật như mô hình “Xây dựng xã, phường không có tội phạm và tệ nạn ma túy” tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì; mô hình tự quản về “Đảm bảo ANTT nhà trọ khu công nhân” ở xã Thụy Vân, TP Việt Trì. Mô hình “Tuyến đường an ninh tự quản” ở khu 9 thị trấn Phong Châu; “Tổ tuần tra tự quản” tại xã An Đạo và “Tổ công nhân tự quản” tại xã Phù Ninh đều của huyện Phù Ninh… Từ các mô hình điểm, đến nay các mô hình “Tuyến đường an ninh tự quản”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tội phạm ma túy” đã phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Hàng năm, 100% khu dân cư trong tỉnh đều tổ chức ký cam kết không có người thân vi phạm TNXH, tệ nạn ma túy. Với sự vào cuộc của các cấp ủy và tổ chức đoàn thể, hoạt động của các tổ, nhóm liên gia tự quản đã tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giúp lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ngay ở cơ sở; duy trì tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 80%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới đã phát triển rộng khắp. Điều này không những làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT, mà còn tạo chất xúc tác giúp củng cố các mô hình tự quản ANTT. Công tác phòng, chống tội phạm ở các địa phương không còn bị bỏ mặc cho lực lượng công an. Thực tiễn chứng minh, nếu mọi cán bộ, nhân dân không còn thờ ơ với các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng ngừa, tố giác, tấn công trấn áp tội phạm thì ANTT thôn, phố bình yên. Đây là cơ sở để Ủy ban MTTQ và lực lượng Công an các cấp tiếp tục Chương trình phối hợp để Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Huy Thắng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang