Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lực lượng vũ trang tỉnh: Tăng cường đấu tranh không gian mạng

Thứ hai, 14/05/2018, 07:50:36
Print + | - Font Size: A
Lực lượng vũ trang tỉnh: Tăng cường đấu tranh không gian mạng

Lực lượng vũ trang tỉnh: Tăng cường đấu tranh không gian mạng

A Font Size: - | +

PTĐT - Đối với LLVT tỉnh việc sử dụng Internet đã trở thành phương tiện tiện ích trong việc nghiên cứu, khai thác thông tin, tài liệu, kết nối, trao đổi phục vụ sinh hoạt, công tác. Hiện nay hầu hết các quân nhân đều sử dụng thiết bị có liên quan đến Internet và các trang mạng xã hội, như điện thoại thông minh, máy tính kết nối mạng, máy tính bảng... 

Trong những năm qua cấp ủy, chỉ huy các cấp của LLVT tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Quy chế quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam; văn bản của Tổng cục Chính trị về tăng cường quản lý các trang mạng Internet trong Quân đội; kế hoạch, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu về đấu tranh chống Diễn biến hòa bình... Bên cạnh đó Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Bộ CHQS tỉnh thành lập lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, gọi tắt là lực lượng 47. Lực lượng này thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhiều lượt tin, bài chia sẻ, bình luận nhằm vạch rõ bản chất về các âm mưu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn và nội bộ cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền định hướng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân.

Cùng với đó, các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu, triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng, chống kịp thời, chú trọng các vấn đề nhạy cảm như: Dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, dư luận xã hội. Tổ chức học tập chuyên đề: Quân đội với nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, các chuyên đề, tài liệu về phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Tổng cục Chính trị và Quân khu 2. Tổ chức cho bộ đội theo dõi chuyên đề “Phòng, chống diễn biến hòa bình” của Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội và chương trình phát thanh QĐND trên VOV chuyên mục “nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh chống diễn biến hòa bình”. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.  

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra những vấn đề cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng của các cơ quan, đơn vị Quân đội có vai trò ngày càng quan trọng, bởi Quân đội là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Để cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng và Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội. Phát huy vai trò của Lực lượng 47 trong việc nắm bắt thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện biểu hiện sai trái, biểu hiện nhiễm thông tin xấu, độc trong cơ quan đơn vị, để chủ động định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ có nhãn quan chính trị đúng đắn và trình độ lý luận sắc bén để nhận diện và đủ sức “phản biện” các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội. Có biện pháp nghiêm cấm quân nhân không tự ý truy cập tham gia các diễn đàn, trang mạng xã hội phản động, không đăng trên blog cá nhân các thông tin, hình ảnh có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, chấp hành nghiêm các quy định về trao đổi, cung cấp thông tin. 

Nếu những người sử dụng Internet đơn giản trong nhận thức, lập trường chính trị không vững vàng đúng đắn, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái sẽ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, mơ hồ, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy, cần có những hiểu biết về vai trò của mạng xã hội và có những biện pháp để phòng chống, giữ vững trận địa tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Huy Công

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang