Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

Thứ năm, 05/07/2018, 15:26:49
Print + | - Font Size: A
Tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

Tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  

A Font Size: - | +

dsc0171-1530779305Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị

PTĐT-Ngày 5-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 19/5/1994; Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự kèm theo Nghị định 04/NĐ-CP ngày 16/1/1995. Các văn bản trên đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 1992, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tạo thế và lực vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, biện pháp để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các đối tượng trong lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trên cơ sở hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ quốc phòng, Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. UBND tỉnh cũng ban hành các quy hoạch, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện pháp lệnh như Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, Đề án xây dựng hệ thống thao trường các cấp....

dsc0178-1530779296Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ các vấn đề như đặc điểm, tình hình địa phương; công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh... chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Pháp lệnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo để thực hiện pháp lệnh; công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với việc phát triển, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về thực hiện Pháp lệnh; kiểm kê, rà soát, đánh giá phân loại các công trình quốc phòng, khu quân sự; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới từng khu vực và công trình quốc phòng; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành...

Công Huy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang