Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

Chủ nhật, 14/10/2018, 07:33:58
Print + | - Font Size: A
10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

A Font Size: - | +


Bài 2: Tạo “bứt phá” trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

t3-den-trang01-1539272456
Khai thác hợp lý tài nguyên kết hợp bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

PTĐT - Một trong những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chiến lược biển 10 năm qua là việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển, hải đảo. Nhờ đó đã tạo ra sự bứt phá trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đẩy nhanh việc xây dựng và đưa vào khai thác các dự án phát triển ven biển, làm đổi thay bộ mặt kinh tế-xã hội ở những khu vực này. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

Mở đầu cho hướng mới trong pháp luật về quản lý biển của Việt Nam là việc ra đời Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo phương thức quản lý tổng hợp dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái. Để triển khai thi hành Nghị định này, đã có 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 1 Thông tư liên tịch và 15 Thông tư được ban hành.
Tiếp đó, năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trong quản lý biển cũng đã được chú trọng. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm thể chế hóa cơ chế phối hợp trong việc quản lý biển, đặc biệt là trong thực thi pháp luật trên biển. Việc phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã được quy định từ trước khi có Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư đã được Quốc hội ban hành. Theo đó, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư. Một số hải đảo cũng được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù như Thông tư của Bộ Tài chính số 93/2007/TT-BTC ngày 2/8/2007 về hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi tài chính đối với đảo Phú Quý.

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng, ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật khuyến khích đầu tư hiện đại hóa tàu cá khai thác trên biển, chú trọng vùng biển xa bờ; chuyển đổi dần từ tàu cá vỏ gỗ sang vỏ compozit, vỏ thép, vật liệu mới; cơ khí hóa các trang thiết bị khai thác trên tàu cá, ưu tiên trang bị máy thông tin vô tuyến điện sóng ngắn và hệ thống trạm bờ máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị vệ tinh GPS, hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh...

Chính phủ đã ban hành một số chính sách phát triển thủy sản tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại các Nghị định số 172/2016/NĐ-CP và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP). Theo đó, hàng loạt chính sách ưu đãi về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác, nhằm phát triển thủy sản đã được áp dụng trong thực tiễn, tạo động lực mới cho việc phát triển ngành thủy sản, đặc biệt là khai thác hải sản ngoài khơi xa và nuôi trồng hải sản xa bờ. Đồng thời, sự ra đời của Luật Thủy sản 2017 đánh dấu một bước phát triển mới trong quản lý hoạt động thủy sản của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.


t3-den-trang02-1539272470
Cảnh sát biển , bộ đội biên phòng diễn tập tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Khu kinh tế Dung Quất.

Quản lý tổng hợp, thống nhất về biển

Hệ thống các cơ quan quản lý về biển từ Trung ương đến địa phương đã được thành lập và đi vào hoạt động 10 năm qua, bước đầu đã phát huy vai trò quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường biển. Ở cấp Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao Bộ thực hiện chức năng quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo. Trong đó, cơ quan được giao trực tiếp thực hiện chức năng quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo là Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tại cấp địa phương, ngày 15/7/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ đã có Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được xác định là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý tổng hợp về biển và hải đảo.

Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng đã phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế trong việc chống cướp biển; chống buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển; bảo vệ ngư dân trước các đối tượng xâm hại, đồng thời xác minh các trường hợp vi phạm vùng đánh bắt thủy sản của ngư dân bị các lực lượng chức năng các nước bắt, xử lý, để có cơ sở giúp đỡ pháp lý cho các đối tượng này theo thông lệ quốc tế.

Với việc hình thành cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hệ thống quản lý nhà nước về biển ở nước ta đã hoàn thiện thêm một bước và bước vào một giai đoạn mới. Hệ thống này rất cần được tăng cường năng lực nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả quản lý, đặc biệt là cần nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, liên vùng, hướng mọi hoạt động quản lý, khai thác biển, đảo trong các ngành, lĩnh vực phù hợp với những chuẩn mực, yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo nguyên tắc phát triển bền vững.

Hoàng Nam

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang