Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quyết định về việc thành lập Ban lễ tang đồng chí Nguyễn Triết Học

Thứ ba, 24/01/2012, 15:36:00
Print + | - Font Size: A

Quyết định về việc thành lập Ban lễ tang đồng chí Nguyễn Triết Học, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phú; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phú.

- Căn cứ Nghị quyết số 62/2001/NĐ-CP ngày 12-9-2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần.

- Căn cứ Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 10-4-2007 của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về việc ban hành quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Thành lập Ban lễ tang đồng chí Nguyễn Triết Học, cán bộ lão thành cách mạng; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phú gồm các đồng chí có tên sau:

1- Đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – trưởng ban.

2- Đồng chí: Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – phó ban.

3- Đồng chí: Nguyễn Trung Xô - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – phó ban.

4- Đồng chí: Nguyễn Công Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - ủy viên.

5- Đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - ủy viên.

6- Đồng chí: Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - ủy viên.

7- Đồng chí: Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - ủy viên.

8- Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đức Kính - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - ủy viên.

9- Đồng chí: Nguyễn Quốc Liên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì - ủy viên.

10- Đồng chí: Lê Quang Bưởi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tiên Cát - ủy viên.

11- Đồng chí: Nguyễn Anh Minh – đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Triết Học - ủy viên.

Điều 2: Ban lễ tang chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ đồng chí Nguyễn Triết Học theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban lễ tang tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Ban lễ tang, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                     Bí Thư
                                                                        NGUYỄN DOÃN KHÁNH

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang