Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bác Hồ nói về tự phê bình và phê bình

Chủ nhật, 06/05/2012, 06:06:00
Print + | - Font Size: A
Bác Hồ nói về tự phê bình và phê bình

Bác Hồ nói về tự phê bình và phê bình

A Font Size: - | +

PTO- Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã đề ra các chủ trương, đường lối các quyết sách đúng đắn và đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và chúng ta đang trên con đường xây dựng Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp mang tính hiện đại vào năm 2020...

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên sa sút về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống bộc lộ tư tưởng cá nhân chủ nghĩa cục bộ tư lợi, ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng những điều đó làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin trong nhân dân. Hội nghị lần thứ 4 BCHT.Ư Đảng (khóa XI) đã có Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay..." sự kiện này lại khiến chúng ta càng nhớ hơn cuộc đời hoạt động lãnh đạo cách mạng Bác Hồ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Coi đó là nhiệm vụ then chốt. Mỗi khi bàn về xây dựng Đảng, Bác thường đề cập nội dung tự phê bình và phê bình. Theo người tự phê bình và phê bình trong cán bộ đảng viên coi như việc đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Bởi đó là quy luật, là vũ khí sắc bén bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Tư tưởng ấy mang tính thời sự đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay xin được trích dẫn: Bác Hồ nói về tự phê bình và phê bình...

“Người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm”. Câu nói ấy của Bác từ mùa Xuân năm 1946 càng nghĩ càng thấy sâu sắc, không chỉ với mỗi người mà với tổ chức nào cũng vậy, với Đảng ta cũng vậy. Người nói: Đảng ta không phải trên trời sa xuống; nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung thì Đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư, tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa...

82 năm qua Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lập nhiều kỳ tích là người tổ chức làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhưng trong quá trình lãnh đạo Cách Mạng, có lúc Đảng ta mắc sai lầm, các tổ chức cơ sở Đảng không phải khi nào cũng trong sạch vững mạnh. Thành tựu 25 năm đổi mới Đất nước khẳng định vai trò to lớn của Đảng đã đề ra đường lối đúng đắn đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng ổn định và phát triển. Tuy nhiên như Nghị quyết Ban Chấp hành Trung Ương lần thứ 4 (Khóa XI) đã nêu tình trạng tham những sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân. Đảng ta nhận rõ yếu kém của mình song điều đáng lo ngại là các tổ chức Đảng, đảng viên chưa dũng cảm tự phê bình và phê bình. Nhiều đảng viên không muốn cán bộ lãnh đạo biết khuyết điểm của mình, không ít cán bộ lãnh đạo chưa thật gương mẫu, chưa nhận thức được khuyết điểm của cấp dưới là việc khó tránh khỏi như Bác Hồ quan niệm dẫn đến khắt khe hoặc định kiến từ đó làm cho cán bộ đảng viên sợ nói khuyết điểm của mình.

Để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo lời Bác Hồ dạy, trước hết cần hiểu rằng trong cuộc sống công tác có yếu kém, khuyết điểm là tất yếu, song không vì thế mà bao che, phải mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm tìm cách sửa chữa nó. Như thế mới là tinh thần tự phê bình và phê bình của Bác Hồ.

 Theo Bác Hồ phê bình chủ yếu là để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ đó là mục đích là vũ khí sắc bén nhất trong công tác xây dựng Đảng có thực hành tự phê bình và phê bình mỗi tổ chức và đảng viên mới nhìn thấy khuyết điểm của mình để sửa chữa. Một đảng viên giấu giếm khuyết điểm của mình theo Bác đó là một đảng viên hỏng. Một Đảng chân chính tiến bộ là Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu mà có khuyết điểm rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Cũng cần phân biệt rõ có người góp ý chân thành giúp đồng chí mình nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa, có kẻ lại lợi dụng nó để đả kích phê phán hòng hạ bệ, làm giảm uy tín cán bộ như dân gian thường nói “Mượn gió bẻ măng” kiểu phê bình ấy chỉ gây mất đoàn kết nội bộ làm giảm sức mạnh của các tổ chức Đảng hoàn toàn trái ngược với tư tưởng tự phê bình và phê bình của Bác Hồ. Người cho rằng: Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải tự phê bình thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh. Tự phê bình và phê bình là đấu tranh bảo vệ cái thiện, cái tích cực. tạo điều kiện cho nó phát triển, ngăn chặn cái xấu, cái tiêu cực làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Đối với các tổ chức Đảng, yêu cầu ấy càng cao. Theo Bác phê bình xong phải biết cách sửa chữa, nếu phê bình rồi mà không biết cách sửa chữa là một khuyết điểm to” Bác còn cho rằng thật thà tự phê bình chẳng những giúp cho nhau sửa chữa, giúp cho nhau tiến bộ mà còn giúp cho người khác biết để mà tránh… Đó mới là mục đích của tự phê bình và phê bình.

Khi bàn về thái độ, cách thức phê bình Bác Hồ đã nói: Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người. Bản tính tự nhiên của con người, không muốn người khác nói đến yếu kém khuyết điểm của mình. Làm việc ấy cần có thái độ chân thành, trung thực không lợi dụng tự phê bình và phê bình để chỉ trích hạ uy tín người khác. Đó là nguyên tắc sinh hoạt. Trong sửa đổi lối làm việc, Bác viết Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay”. Tính triệt để trong tự phê bình và phê bình của Bác Hồ là ở đó; thể hiện tính đấu tranh nhưng giàu lòng nhân ái, vì con người, trân trọng con người, đồng chí mình. Trong thực hành phê bình, thái độ phê bình rất quan trọng. Nếu thái độ không đúng thì người bị phê bình khó mà tiếp thu, tự phê bình cũng không thấu đáo khách quan, do đó hiệu quả không cao.

Trong nhiều bài nói, bài viết Bác Hồ thường đề cập cách thức phê bình thế nào cho tốt, đó là thực hành dân chủ. Việc phê bình phải được tiến hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Phê bình từ trên xuống và từ dưới lên, cán bộ cấp cao phải gương mẫu làm trước, cấp trên phê bình chưa đủ, đồng chí, đồng sự phê bình chưa đủ mà cần hoan nghênh quần chúng phê bình, tự phê bình và phê bình phải gắn liền với dân chủ chỉ có dân chủ  mới có tự phê bình và phê bình thật sự. Theo Bác Hồ, không phê bình tức là bỏ mất quyền dân chủ của mình. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình luôn được Đảng ta quán triệt sâu sắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là trong những lúc khó khăn.

Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã ra Nghị Quyết 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà khâu đột phá là: Tự phê bình và phê bình, điều ấy khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh và nói lên tính bức xúc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Những lời để lại sau cùng cho non nước trước lúc đi xa, Người mong rằng trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện Nghị Quyết hội nghị BCH TƯ4 (Khóa XI) Đây lại là một dịp để chúng ta suy ngẫm và làm thật tốt những điều người căn dặn về tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ mới.

Nguyễn Công Hưởng  (Biên soạn)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang