Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013

Thứ sáu, 25/01/2013, 16:43:00
Print + | - Font Size: A
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013

A Font Size: - | +

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

 


Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Năm 2012, ban tổ chức cấp ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ trong cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ được cụ thể hóa, thể chế hóa. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kiên trì, nghiêm túc và giữ vững nguyên tắc trong tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện. Kết quả các mặt công tác, nhất là công tác cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ. Các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, tuyển chọn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm.

Việc tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo đồng bộ, bám sát các nội dung Điều lệ quy định và yêu cầu thực tiễn. Việc quán triệt Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch của Trung ương.

Điểm nổi bật của năm 2012 là các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã thực hiện nhiều việc lớn đạt kết quả rõ nét. Nhiều việc khó và mới, đòi hỏi nhiều công sức, trí tuệ và sự tâm huyết như: Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và chủ trương thành lập lại Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương...

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Dư luận đánh giá cao việc Trung ương ban hành và triển khai thực hiện bài bản Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thu hút được sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết đã tạo được một số chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục, chấn chỉnh ngay một số hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác xây dựng Đảng; phát huy các nhân tố tích cực, siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những đóng góp của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và thành tựu chung của đất nước.

Chỉ rõ những khó khăn sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đó là: Tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó cần đặc biệt quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp điều chỉnh tổ chức bộ máy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là ở cấp chiến lược.

 


Quang cảnh Hội nghị.


Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải có chương trình, kế hoạch với cách làm cụ thể, kiên trì, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho lâu dài. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu toàn Ngành cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp.

Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Thủ trưởng các cơ quan thường xuyên chăm lo làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, phân tích sâu sắc những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

Theo ĐCSVN

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang