Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2013

Thứ tư, 02/01/2013, 21:38:00
Print + | - Font Size: A

 Năm 2013 có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015). Bên cạnh thời cơ thuận lợi là những khó khăn, thách thức mới; tình hình chính trị, an ninh thế giới sẽ tác động mạnh hơn và tiềm ẩn các yếu tố ảnh hưởng tới an ninh của đất nước; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt; những yếu tố tiêu cực tác động đến an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng văn hoá, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp...

Để bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, quyết tâm làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày 21-12-2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2013, trong đó yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phải xác định công tác giữ gìn an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nâng cao lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình hiện nay.

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ đảng, chính quyền đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, đô thị; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến chính sách xã hội, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Chủ động phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền những giải pháp ngăn chặn kịp thời biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25 ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống khủng bố; tổ chức tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ trong năm 2013; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, an ninh kinh tế, bảo vệ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; bảo vệ Lễ vinh danh và các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở địa phương.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2015; phòng chống tham nhũng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, trấn áp trên các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về môi trường. Tập trung truy bắt đối tượng truy nã, quản lý chặt chẽ các đối tượng đặc xá, tha tù, thi hành án ở địa phương, lập hồ sơ đối tượng theo các nghị định của Chính phủ, làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý văn hóa, thông tin, cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hoạt động trái phép về buôn bán sử dụng pháo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TƯ  ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 06/Ctr-BCA-V11 ngày 27/3/2012 của Bộ Công an về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lực lượng Công an; rà soát, kịp thời loại bỏ những thủ tục còn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với thực hiện kế hoạch của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 8/7/2011 của UBND tỉnh về "Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh". Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào.

Các ngành trong khối nội chính tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tập trung điều tra làm rõ và chọn đưa ra xét xử điểm những vụ án gây bức xúc trong dư luận, nhằm răn đe tội phạm và giáo dục phòng ngừa chung.

Các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giữ gìn ANTT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm. Tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo khí thế mạnh mẽ và quyết tâm cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, nâng cao bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ chiến sỹ, xây dựng toàn diện cho Công an cấp huyện; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện nghiệp vụ, chiến đấu đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Đảng uỷ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Công an Trung ương.

BT

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang