Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phong trào thi đua yêu nước: Động lực của phát triển xã hội

Thứ bảy, 08/06/2013, 10:00:00
Print + | - Font Size: A
Phong trào thi đua yêu nước: Động lực của phát triển xã hội

Phong trào thi đua yêu nước: Động lực của phát triển xã hội

A Font Size: - | +

PTO- 65 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược  ở vào giai đoạn vô cùng khó khăn, để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà trước hết là giải quyết những nhiệm vụ cấp bách khi đó là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, lan rộng, trở thành các cao trào cách mạng của nhân dân, góp phần đắc lực vào công cuộc chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta.

Tiết giảm chi phí, sản xuất khẩn trương đảm bảo chất lượng sản phẩm là mục tiêu của các phong trào thi đua ở   Công ty cổ phần Giầy Vĩnh Phú.
Tiết giảm chi phí, sản xuất khẩn trương đảm bảo chất lượng sản phẩm là mục tiêu của các phong trào thi đua ở Công ty cổ phần Giầy Vĩnh Phú.                                          Ảnh Đức Minh

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, qua mỗi giai đoạn lịch sử dù trong hoàn cảnh nào, các đợt thi đua yêu nước vẫn luôn được phát động rộng khắp ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, địa phương trên quê hương đất Tổ và cũng là nhân tố tạo nên động lực chính để phát triển các hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội trong tỉnh. Đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua từ những ngày đầu quân và dân Phú Thọ còn phải đương đầu với những khó khăn thử thách để giữ vững thành quả cách mạng, khắc phục nạn đói, thanh toán nạn mù chữ ngay sau cách mạng tháng Tám. Ở thời điểm này, phong trào vận động nhân dân ủng hộ tiền cho kháng chiến  và  phong trào “Diệt giặc dốt” diễn ra ở nhiều nơi trong các bản làng, thôn xóm, qua các lớp bình dân học vụ với phương châm người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ, người biết nhiều dạy cho người biết ít. Phong trào “Diệt giặc đói” được nông dân, bộ đội, du kích… trong các căn cứ khu dân sinh đua nhau tăng gia sản xuất tự túc lương thực và thực phẩm trong kháng chiến. Cùng với phong trào “Diệt giặc ngoại xâm” với mọi hình thức bộ đội đánh địch, du kích diệt tề trừ gian diễn ra khắp nơi trong tỉnh, quân dân Phú Thọ đã góp phần đẩy nhanh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng.

Miền Bắc được giải phóng bắt tay vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là hậu phương vững chắc hỗ trợ miền Nam đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Các phong trào thi đua yêu nước đã liên tục diễn ra ở khắp nơi trên miền đất cội nguồn của dân tộc trong thời kỳ này. Từ phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, tiết kiệm vật tư ở Việt Trì – khu công nghiệp đầu tiên trong cả nước với hàng ngàn sáng kiến được áp dụng tiết kiệm cho Nhà nước trên 300 ngàn đồng (tiền cũ) đến các phong trào trồng cây gây rừng, sản xuất lương thực… ở địa bàn nông nghiệp của các huyện, thị trong tỉnh đã giúp Phú Thọ trở thành một “điểm sáng” với nhiều điển hình tiên tiến được cả nước biết đến như: Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, HTX Thái Ninh (Thanh Ba), HTX La Thành (Thanh Thủy), HTX Đồng Tâm (Đoan Hùng), HTX Nam Tiến (Lâm Thao), đặc biệt là xã Vinh Quang (Thanh Thủy) - địa phương có phong trào trồng cây khá nhất miền Bắc khi ấy.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhất là từ sau tái lập tỉnh Phú Thọ năm 1997 đến nay, phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà thường xuyên được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục như phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân làm kinh tế giỏi”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm”…Phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên những hiệu ứng đặc biệt trong xã hội, thu hút được đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia. Đặc biệt phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” phát động hai năm qua đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thể hiện chủ trương đúng, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các phong trào thi đua trên địa bàn đã được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, được đổi mới về cả nội dung và hình thức. Nhiều phong trào xây dựng tiêu chí, nội dung cụ thể, rõ ràng, được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần động viên sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Từ một tỉnh sau tái lập có nền kinh tế với tỷ trọng nông nghiệp cao, thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc, qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã từng bước tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Phú Thọ. Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng gần 10%/năm; cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng có lợi với ưu thế thuộc về các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện trong các phong trào thi đua của tất cả các các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh. Họ có thể là người kinh doanh như ông Nguyễn Đình Kỳ - Gia Cẩm, Việt Trì, trong 5 năm từ xưởng nghề của mình ông tạo công ăn việc thường xuyên cho 20 lao động và nuôi dưỡng dạy nghề miễn phí cho 30 cháu là con em cựu chiến binh, gia đình chính sách, ngoài ra còn đóng góp ủng hộ các cháu học sinh nghèo khó khăn trên 20 triệu đồng. Có khi lại là một công nhân như anh Nguyễn Văn Hùng - Công ty Miwon Việt Nam, có sáng kiến cải tiến tiết giảm chi phí giúp tiết giảm hao hụt vật tư bao bì sản xuất cho Công ty trị giá 35.000 USD/ năm. Khi lại là người thợ đưa ra giải pháp sử dụng hệ thống thu gom khí thải xe máy trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng xe máy qua bể lọc ướt, hạn chế khí thải độc hại ra môi trường như ông Nguyễn Việt Tùng ở Công ty TNHH Bình Minh. Có khi lại là những người nông dân bình thường như ông Nguyễn Văn Thành – xã Đồng Thịnh, Yên Lập, với mô hình VACR cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần chục lao động và việc làm thời vụ cho 30 người với mức thu nhập bình quân 2,4 triệu đồng/người/tháng... Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, trong giai đoạn thi đua năm 2005 – 2010, toàn tỉnh có trên 300 tập thể và gần 500 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng các hình thức;Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 5.152 tập thể, 5.825 cá nhân.

Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần sáng tạo vượt khó, động viên các ngành, các cấp, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và phát triển miền đất Tổ cội nguồn của dân tộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kim Thư

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang