Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ tư, 08/01/2014, 14:06:00
Print + | - Font Size: A
Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

A Font Size: - | +

PTO- Ngày 8-1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh- Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Xuân Phúc- Phó Thủ tướng Chính phủ, Đinh Thế Huynh- Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; đồng chí Uông Chu Lưu- Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành TƯ; đại biểu các tỉnh, thành thuộc 63 điểm cầu trong cả nước...

1
 Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận Hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí TUV: Hoàng Công Thuỷ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Yến- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh...

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh quá trình soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp; khẳng định, nêu bật ý nghĩa, giá trị khoa học và thực tiễn to lớn của Hiến pháp; lưu ý các đại biểu thảo luận dân chủ, đề xuất các biện pháp cụ thể để việc thi hành Hiến pháp đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng quy trình, đạt kết quả cao...

Đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ  phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện...

Đồng chí Uông Chu Lưu- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp. Theo đó, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 là một sự kiện chính trị- pháp lý quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương và 120 điều- giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ về chính trị, kinh tế, bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH; là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính ổn định lâu dài, có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung và lần đầu tiên được hiến định trong Hiến pháp được đánh giá là vô cùng quan trọng, mở đường cho nhiều thay đổi mới, mang tính đột phá. Đặc biệt là những điểm mới quan trọng về chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; về bảo vệ Tổ quốc; về tổ chức bộ máy Nhà nước; về hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; về kỹ thuật lập hiến; về hiệu lực và việc thi hành Hiến pháp...

Theo kế hoạch, việc tổ chức phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo các mốc thời gian cụ thể; tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp với 5 nội dung phải thực hiện và việc rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của cả hệ thống chính trị, do vậy cần phải được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt kết quả cao dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng. Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức từ TƯ tới địa phương phải đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Hiến pháp; tiến hành rà soát các Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước thời điểm 1-1-2014 để bổ sung, ban hành cho phù hợp với quy định của Hiến pháp. Trên cơ sở Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết, Kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát để Hiến pháp được thi hành đồng bộ. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng; đề cao vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tư tưởng và tuyên truyền; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo TƯ sẽ là đầu mối để kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện...

Kết luận Hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Dân Mạc giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan soạn thảo, trình BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp; giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên cơ sở phù hợp với Kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và thực tiễn của địa phương, có thời gian thực hiện cụ thể và phân rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thi hành Hiến pháp một cách sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả; chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan nghiên cứu nội dung, những điểm mới trong Hiến pháp để đề xuất, tham gia ý kiến với TƯ. Bí thư Tỉnh uỷ giao HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai thi hành Hiến pháp trên cơ sở Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Kế hoạch của UBND tỉnh...

Tiến Dũng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang