Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lời Bác - Mệnh lệnh thiêng liêng

Thứ sáu, 19/09/2014, 15:23:00
Print + | - Font Size: A
Lời Bác - Mệnh lệnh thiêng liêng

Lời Bác - Mệnh lệnh thiêng liêng

A Font Size: - | +

PTO- Ngày 19/9/1954 tại Đền Hùng, Hồ Chủ tịch đã có buổi gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (Sư 308 ngày nay) trước khi về tiếp quản Thủ đô. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Lời nói của Bác cất lên vô cùng giản dị nhưng 60 năm qua, lời căn dặn ấy đã trở thành lời hịch thiêng liêng của non sông, đất nước, âm vang trong tâm hồn của mỗi người con đất Việt ở mọi thế hệ. Ngày nay, tiếp nối tư tưởng của Người, học tập và làm theo lời Bác dạy, Đảng, Nhà nước và toàn thể chiến sĩ, đồng bào cả nước đồng lòng, đoàn kết, chung chí hướng quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông ta đã từng phải đổi cả máu xương, từng bước xây dựng một xã hội Việt Nam: Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Thiếu tướng Nguyễn Hiền- Nguyên Chính ủy Sư đoàn 308: Lời Bác dặn là lời hịch non sông

Tại cuộc gặp cán bộ của Đại đoàn 308 ở Đền Giếng năm ấy, Bác Hồ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và căn dặn: Trong các chiến dịch trước đây, Trung ương và Bác đã quan tâm và tin tưởng các chú, nay nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, Trung ương và Bác càng quan tâm và tin tưởng các chú hơn vì: Tiếp quản Thủ đô cũng như đi chiến dịch là nhiệm vụ rất quan trọng, không những đối với nước ta mà cả đối với thế giới, vì miền Nam ta còn giặc Mỹ xâm lược, trên thế giới còn đế quốc xâm lược, nên quyết tâm phải cao, phải nắm vững chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách tiếp quản. Chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu để giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, rồi Bác nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Những lời ân cần, căn dặn của Bác đã 60 năm mà vẫn không hề phai mờ trong ý chí của tôi.

Lời Bác căn dặn là lời hịch non sông, nó đã thấm vào máu của quân đội và cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 và của cả dân tộc ta tới hàng ngàn năm, trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lời của Bác là quan điểm, tư tưởng cơ bản, thường xuyên định hướng ý chí quyết tâm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Là một cán bộ chính trị, chúng tôi luôn phải nắm chắc quan điểm và mục tiêu "dĩ bất biến" ấy để giáo dục bộ đội giữ vững quyết tâm.

Chúng tôi tự hào về truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", ý chí quyết chiến quyết thắng của Đại đoàn quân Tiên phong. Nó là cái bùa hộ mệnh để những lúc khó khăn ác liệt, gian khổ hy sinh, ngay cả những lúc thuận lợi để giáo dục, động viên vượt lên mọi khó khăn thách thức hay sự cám dỗ, tiêu cực, biết phân biệt đúng, sai để chiến thắng chính mình, cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sức mạnh vô địch ấy chính là cả nước một lòng, toàn quân một ý chí “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là mục tiêu bất biến. Do đó, vấn đề giáo dục chính trị, giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống giữ nước trong xây dựng phải đặt lên hàng đầu và tiến hành thường xuyên hàng ngày, nhất là đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên - cán bộ chính trị có bản lĩnh vững vàng. Trước những diễn biến mau lẹ, phức tạp trên thế giới và trong nước hiện nay, không lúc nào chúng ta được lơi lỏng mục tiêu lý tưởng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Đây là sức mạnh vô địch chúng ta phải ra sức xây dựng và giữ gìn.
 

Đồng chí Trần Phù Tiêu -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh: Lời Bác là động lực lớn lao cổ vũ tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong một câu nói bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Bằng câu nói đó Người đã tổng kết quy luật tồn tại và phát triển của đất nước Việt Nam, đó là: Dựng nước đi đôi với giữ nước. Không chỉ vậy câu nói ấy của Bác có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc, trở thành động lực to lớn cổ vũ tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Tỉnh Phú Thọ có trên 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhân dân giàu lòng yêu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch trong thời kì giữ nước, Đảng bộ tỉnh đã tập hợp lực lượng, tổ chức nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cả nước thực hiện tốt các phong trào hũ gạo cứu đói, bình dân học vụ, để chiến thắng giặc đói, giặc dốt, từng bước vượt lên những khó khăn “ngàn cân treo trên sợi tóc” trước đe dọa của thù trong giặc ngoài, củng cố vững chắc chính quyền. Trong kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi chúng ta lại có thêm những bài học mới, to lớn và nhiều ý nghĩa hơn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân- thế trận an ninh nhân dân. Đề cập đến sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước, trải qua muôn nghìn gian khổ hy sinh, nhân dân ta đã lập nên những chiến công vô cùng oanh liệt. Dân tộc ta có thể tự hào là một dân tộc anh hùng, trước hết là do toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Sau khi đất nước thống nhất, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách, đặc biệt là hậu quả nặng nề của chiến tranh và sự xuất hiện của kẻ thù mới, nhưng với tinh thần “cùng nhau”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt lên mọi khó khăn, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước... Dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng và kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác vận động nhân dân luôn được các cấp ủy coi trọng. MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, phát động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Đến nay, toàn tỉnh có 2.753/2.865 khu dân cư xây dựng hương ước, quy ước; 86,2% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 84,6% khu dân cư được các cấp công nhận danh hiệu văn hóa, có 2.721 nhà văn hóa đạt 95%. UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” triển khai chương trình an sinh xã hội. Hằng năm, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia chương trình hỗ trợ người nghèo...

Từ kết quả thực hiện các cuộc vận động của MTTQ, khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đời sống kinh tế ngày càng được phát triển, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước những yêu cầu mới của cách mạng, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi mà các thế lực thù địch phản động đang ra sức đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta, lời căn dặn của Bác Hồ nhắc nhở chúng ta phải xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta không chỉ đoàn kết để “cùng nhau” đấu tranh với mọi sự chống phá từ bên ngoài mà còn phải “cùng nhau” đấu tranh chống "giặc nội xâm”, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phòng, chống "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đó là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết và cực kỳ hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Bùi Văn Hinh - Chính ủy Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng); nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:  LLVT tỉnh Phú Thọ phấn đấu thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ

Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, cách đây 60 năm Bác Hồ đã có một câu nói bất hủ không chỉ với Đại đoàn 308 mà đó là "mệnh lệnh thiêng liêng" Bác nói với toàn quân, toàn dân cả nước: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác là một tổng kết khoa học về quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta, đó là "dựng nước phải đi đôi với giữ nước". Đặc biệt đối với LLVT tỉnh Phú Thọ nói riêng, lời dạy của Bác luôn là động lực để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Để tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, LLVT tỉnh Phú Thọ xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN và nhân dân; có nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, củng cố, xây dựng tiềm lực về chính trị, kinh tế làm chỗ dựa vững chắc cho củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng, an ninh với kinh tế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang cơ sở, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm: Cơ bản, thiết thực, vững chắc; sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; coi trọng vận dụng các phương án huấn luyện vào giải quyết các vấn đề thực tiễn ở địa phương.

Chú trọng nhiệm vụ củng cố, phát triển LLVT địa phương - nhất là dân quân tự vệ, đảm bảo LLVT tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi ở địa phương, đơn vị; tăng cường mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, thông qua các chương trình hành động hướng về cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với các cấp, các ngành tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, "Đền ơn, đáp nghĩa", xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường sự đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện "quân với dân một ý chí"...; góp phần phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh"; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" sâu rộng trong LLVT tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, quân nhân thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm vẻ vang của bộ đội, của dân, do dân, vì dân, ra sức học tập, rèn luyện làm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

KIM CHI (ghi)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang