Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận khi tinh giản biên chế

Thứ bảy, 13/01/2018, 07:28:22
Print + | - Font Size: A
Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận khi tinh giản biên chế

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận khi tinh giản biên chế

A Font Size: - | +

img7584-1511928813-1515744464

PTĐT- Thời gian qua, công tác tuyên truyền về việc sắp xếp đầu mối tinh giản biên chế được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị  và cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận khi thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh ta đã triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW về  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền tăng cường chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết và nội dung kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên với nội dung, hình thức phù hợp. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin-Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Mục đích ý nghĩa của việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực…; về chủ trương tinh giản biên chế, về xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

img7579-1515744369
Cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Ảnh: Thu Hà

Qua tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức và tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện tuyên truyền khi tinh giản biên chế và vào cuộc sắp xếp bộ máy. Ông Vũ Hồng Minh - Chuyên viên Phòng Nội vụ, huyện Lâm Thao cho biết: “Để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, huyện đã triển khai học tập tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức từ huyện tới cơ sở về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế giao năm 2015. Đầu năm 2018, huyện Lâm Thao tinh giản được 2 biên chế”.

 Đối với huyện Yên Lập, dự kiến tinh giản 200 cán bộ, công chức, viên chức.Để làm được điều này, huyện tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, trên cơ sở đó xem xét và đề nghị tinh giản những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hạn chế về năng lực công tác. Rà soát trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, lập danh sách đề nghị tinh giản những trường hợp không đạt tiêu chuẩn về trình độ, phẩm chất, sức khỏe… 

Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy là việc làm cần thiết vì vậy cần tiếp thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Hạnh Thúy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang