Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ sáu, 12/01/2018, 19:31:10
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

A Font Size: - | +

img9854-1515760302

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

PTĐT- Ngày 12-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ mười hai (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Năm 2017, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh triển khai thực có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Sau nhiều năm, 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,75%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 5.400 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 36,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng, tăng 7,8% so với năm 2016…


dieu-xoan-queanh-tuan-1515761865

Điệu Xoan quê. Ảnh: Anh Tuấn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều khởi sắc, nổi bật là Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp và chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các chính sách an sinh, xã hội giảm nghèo được quan tâm; tỷ lệ dân số tham gia BHYT vượt chỉ tiêu Chính phủ giao là 3,96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,61% xuống còn 8,9%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đến nay toàn tỉnh đã giảm được 46 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức bộ máy ở nhiều cơ quan, đơn vị bước đầu được sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm trên 17.300 cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư; sắp xếp, kiện toàn cán bộ khu dân cư theo chủ trương bí thư, phó bí thư hoặc cấp ủy viên chi bộ kiêm trưởng khu dân cư…

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. 


img9860-1515760320

Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; phân tích những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong năm 2018…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Để phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh đạt 7,5% trở lên, cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác dồn đổi, tích tụ đất đai gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh; hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tăng cường phổ biến, tuyên truyền để người dân được tiếp cận với các chính sách này. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, xác định doanh nghiệp là trọng tâm, động lực để phát triển nông nghiệp hàng hóa; hợp tác xã và tổ hợp tác là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và nông sản. Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới, tạo nền tảng xây dựng xã nông thôn mới. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung ưu tiên đầu tư đối với các xã còn khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, phấn đấu hết năm 2018 huyện Thanh Thủy đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


namuga-1-1509605935-1514538221-1515761961

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, có các giải pháp mạnh để thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao, thu ngân sách lớn. Chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ, du lịch có quy mô lớn; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý thu, tập trung chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, nhất là các đơn vị mới sắp xếp, tổ chức lại. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế ở cả ba tuyến, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, giảm vượt tuyến; phát triển y tế ngoài công lập. Đảm bảo tiến độ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ” gắn với phát triển du lịch. 


img9868-1515760334

Về công tác xây dựng Đảng, triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ ở khu dân cư. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Nâng cao hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng cơ chế thông tin, phản hồi giữa chính quyền, các ngành, các cấp với doanh nghiệp qua hệ thống thông tin điện tử, theo hướng hỗ trợ và phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hướng về cơ sở. Các cấp, các ngành dành thời gian thăm hỏi, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, gia đình khó khăn, các lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang