Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hạ Hòa: Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ

Thứ sáu, 11/05/2018, 07:04:36
Print + | - Font Size: A
Hạ Hòa: Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ

Hạ Hòa: Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ

A Font Size: - | +

untitled-1-1525997148

Nhiều xã trong huyện đã làm tốt việc huy động các nguồn lực để làm đường GTNT, giao thông nội đồng góp phần xây dựng nông thôn mới ở Hạ Hòa.

PTĐT- Là huyện được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Hạ Hòa đã xác định và lựa chọn được những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện, bước đầu có hiệu quả. Những việc làm tốt, cách làm hay ngày càng nhiều, góp phần quan trọng để Hạ Hòa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) và những bài học kinh nghiệm rút ra, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai chỉ thị, từ đó tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp ủy, trực tiếp là của đồng chí Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí Huyện ủy viên - cán bộ phụ trách xã, thị trấn trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ tại các địa phương, đơn vị. Vì vậy, việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 được kịp thời.

Một trong những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TƯ đó là việc xác định nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện Hạ Hòa đã xác định nội dung để tập trung chỉ đạo, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có đạo đức, lối sống trong sáng; có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc thực sự “Gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đồng thời, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Thực hiện khâu đột phá theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy và Huyện ủy xây dựng; trong 2 năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính của huyện và cấp xã. 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được nội quy, quy chế làm việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cam kết thực hiện gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật cán bộ, công chức, quy định của Đảng và thực hiện nêu gương đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đánh giá, bước đầu đã có sự chuyển biến khá rõ nét đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về xây dựng những chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo học tập. Quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc chấn chỉnh, làm rõ việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và có các hình thức xử lý nghiêm minh. Do đó, đã góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày một hiệu lực, hiệu quả. 

Song song với chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được các cấp ủy Đảng của huyện quan tâm thực hiện. Đến nay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, thủy lợi, những bức xúc kéo dài ở một số hộ dân đã cơ bản được giải quyết dứt điểm, công trình đường tránh lũ, một số tuyến đường bê tông nông thôn và đường quốc lộ 2D (đoạn thị trấn - Y Sơn) đã thi công hoàn thành theo kế hoạch của chủ đầu tư và đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho việc đi lại, lưu thông vận chuyển hàng hóa. Công tác rà soát, tiếp nhận, phân loại đơn thư và giao nhiệm vụ đôn đốc, giải quyết đã được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hiệu quả. Một số đơn thư khiếu kiện kéo dài liên quan đến đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện một số dự án trên địa bàn đã được xem xét giải quyết dứt điểm. Do đó, trong 2 năm qua trên địa bàn huyện không có tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Xác định việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 sẽ góp phần tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về những tấm gương người tốt, việc tốt, vì vậy công tác lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện được triển khai có trọng tâm và hiệu quả thiết thực, huyện đã trực tiếp chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2020 theo từng lĩnh vực. Trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn được 98 tập thể, 83 cá nhân để đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm đó là: Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu gương trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kiên quyết giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ, trong thời gian tới huyện Hạ Hòa chú trọng chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong việc triển khai thực hiện 5 nội dung của Chỉ thị 05-CT/TƯ. Gắn việc thực hiện khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

 

Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang