Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kỳ vọng vào một thế hệ cán bộ lãnh đạo mới

Thứ sáu, 11/05/2018, 07:19:45
Print + | - Font Size: A
Kỳ vọng vào một thế hệ  cán bộ lãnh đạo mới

Kỳ vọng vào một thế hệ cán bộ lãnh đạo mới

A Font Size: - | +

PTĐT- Tại hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc ngày 7-5 vừa qua, một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự mà Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. PV Báo Phú Thọ đã ghi lại tâm tư, tình cảm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quan trọng này.

image001-1525997984

Ông Trương Văn Lễ - nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Quy hoạch cán bộ trẻ phải có tầm nhìn chiến lược

Hội nghị Trung ương 7 lần này đưa ra bàn về công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ là vô cùng hợp lý và kịp thời, bởi đại đa số cán bộ trưởng thành, được tôi luyện trong thời kỳ đất nước gặp khó khăn, gian khổ đã đến tuổi nghỉ hưu. Đại hội XIII tới đây, dự báo đội ngũ cán bộ trẻ, trưởng thành trong thời kỳ đất nước chuyển sang thời kỳ kinh tế thị trường sẽ chiếm đại đa số. Đây là đội ngũ có trình độ học vấn cao, có năng lực, nhạy bén, năng động, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế đất nước và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian  qua, công tác cán bộ tuy đã làm tốt nhưng cũng bộc lộ một số  thiếu sót. Tình trạng tham nhũng, tham ô, lãng phí còn xảy ra, nhất là ở người có chức, có quyền. Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là những bài học đau xót cho công tác cán bộ của Đảng. Do đó, công tác cán bộ được đưa ra bàn tại Hội nghị Trung ương  lần này sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của đất nước trong thời kỳ mới. Nhân dân kỳ vọng đội ngũ cán bộ mới phải có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức vững vàng, trong sạch, trong đó người đứng đầu phải là tấm gương sáng. Đặc biệt là Đảng và chính quyền phải làm thật tốt công tác chống, xử lý tham nhũng để tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Về phía tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là việc luân chuyển cán bộ, tạo cho đội ngũ cán bộ tỉnh có sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, có thể hoạch định các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đối với đội ngũ cán bộ kế cận, cần tiếp tục bồi dưỡng để vững về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị. Tuy nhiên, trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cần phải lựa chọn cán bộ có thực tài, có tầm nhìn chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội, quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 7 và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, coi đó là công việc thường ngày, đồng thời phải có sự chuyển giao giữa thế hệ mới và thế hệ đi trước, đảm bảo sự kế thừa, phát triển. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh, giỏi, đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

img3663-1525998027

Thạc sĩ Nguyễn Đức Hà - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh: Công tác cán bộ phải dân chủ, khách quan và minh bạch

Liên tục cập nhật những thông tin mà Hội nghị Trung ương 7 đang tập trung thảo luận, thạc sĩ Nguyễn Đức Hà cho biết, vấn đề ông quan tâm và kỳ vọng nhất trong hội nghị lần này là đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, bởi theo ông, cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của mọi nhiệm vụ. 

Tôi rất vui vì hội nghị lần này đã thẳng thắn nhìn nhận những “khoảng tối” trong công tác cán bộ. Do đó, tôi mong rằng, sau hội nghị sẽ có bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đó phải thực sự là những người ưu tú, có tầm nhìn xa, có khả năng định hướng và đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai; phải đảm bảo đáp ứng về đạo đức, trách nhiệm, được bổ nhiệm đúng quy trình đồng thời tìm  ra giải pháp khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “thân quen, cánh hẩu”. - Thạc sĩ Nguyễn Đức Hà cho biết.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, theo ông, công tác đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, liên tục trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và phải có đánh giá ở nơi cư trú, phải lấy hiệu quả công tác làm thước đo chính. Đối với công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có các quy chế thực sự rõ ràng, sát thực tế. Đặc biệt phải thông qua thi cử, công khai, minh bạch, đặt đạo đức, tài năng lên hàng đầu đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực để loại bỏ tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhũng nhiễu trong công tác cán bộ. Ông Hà cho biết thêm: Tôi rất đồng tình với giải pháp bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, điều này sẽ giúp kiểm soát quyền lực tốt hơn, cũng như hạn chế tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, ưu tiên cho con cháu, họ hàng. 

img5191-1525998050

Ông Tô Đức Thoại - Cán bộ lão thành cách mạng, 70 năm tuổi Đảng, trú tại phố Tân Phú, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi rất phấn khởi và vui mừng khi Hội nghị Trung ương 7, khóa XII có một nội dung quan trọng là bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nội dung hoàn toàn phù hợp nhất là trong giai đoạn hiện nay bởi công tác cán bộ luôn là vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình đất nước đổi mới và hội nhập, đã có không ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, ngại khó ngại khổ, có những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu...làm giảm uy tín của Đảng với nhân dân, do vậy, đã có nhiều cán bộ bị Đảng nghiêm túc xử lý, kỷ luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân  với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương 7 bàn về công tác cán bộ. Bởi đây là sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
 

Nhóm PV phòng XDĐ - NC

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang