Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc trên quê hương Đất Tổ

Thứ bảy, 09/06/2018, 07:55:04
Print + | - Font Size: A
Phát huy truyền thống thi đua ái quốc trên quê hương Đất Tổ

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc trên quê hương Đất Tổ

A Font Size: - | +

img9443-1528505681Công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Phương Thanh

PTĐT- Trong 70 năm qua, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, ở mọi thời điểm lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo, tiên phong trong các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với tinh thần “Càng khó khăn, càng phải thi đua” Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và giành được nhiều thành quả quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Thời điểm mới tái lập, tỉnh Phú Thọ là một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém; thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 5,87% cao hơn mức bình quân cả nước 5,82%, thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh đạt 29,5 triệu đồng, tăng hơn 77% so với năm 2010 (đứng tốp đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc). Đặc biệt, 3 năm gần đây (2015 - 2017) tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,93%/năm. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần so với năm 1997; thu ngân sách gấp 20 lần năm 1997. Trong năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,75% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của tỉnh. Đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tạo những chuyển biến đáng kể. Ngành giáo dục có các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... nhờ các phong trào thi đua sôi nổi ấy mà ngành giáo dục của tỉnh ngày càng đạt thành tích cao cả trong giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Trong ngành y tế, phong trào thi đua “Thực hiện 12 điều y đức”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Tuổi trẻ ngành y tiến quân vào khoa học”... được triển khai tích cực đã góp phần nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, ứng dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... Ngành văn hoá thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Trong lực lượng vũ trang, các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, “Vì bình yên cuộc sống”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... tiếp tục được duy trì và phát triển với những nội dung thiết thực, đã góp phần tăng cường củng cố xây dựng quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh, quốc phòng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với nhiều đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước, xã hội hàng trăm tỷ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp được phát huy, nhân rộng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực quan trọng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

img2533-1528505681
Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi triển khai có hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Ảnh: Nguyên An

Thực tế cho thấy, các phong trào thi đua yêu nước với những quy mô và cách làm khác nhau đều là những biểu hiện sinh động, là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc quý báu của nhân dân trong tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 82 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 15 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;  hơn 1.200 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trên 50 nghìn người được công nhận là Người có công với nước; hàng vạn đồng bào chiến sỹ trong tỉnh được tặng thưởng huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý khác.

Công tác khen thưởng của tỉnh đã có bước đổi mới mang tính tích cực, quan tâm đến khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, các thành phần kinh tế, khen thưởng đột xuất, khen thưởng đối ngoại; nhiều điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo đã được tôn vinh và khen thưởng kịp thời, tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho trên 1.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thành tích trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ.

Những kết quả trên đã khẳng định hiệu quả của việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua không chỉ tăng về quy mô, số lượng mà còn chú trọng về chất lượng. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh tổng lực của toàn xã hội nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh của tinh thần thi đua, thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua tốt, thi đua tích cực, thi đua đúng sẽ gặt hái được sự thành công. Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong những năm qua chính là hệ quả từ quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Để phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tích cực hơn nữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34 - CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT-TU, ngày 21/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng”; tăng cường sự lãnh đạo và gắn trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các chính sách về công tác thi đua, khen thưởng; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua ngày càng thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt được hiệu quả cao và thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Nối tiếp truyền thống thi đua ái quốc trên quê hương Đất Tổ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, trước những nguy cơ, thách thức khó khăn của chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi của Người đã tạo luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đấu tranh chống giặc đói, diệt giặc dốt, đuổi giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết nước nhà. Cùng với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, bao thế hệ người dân Đất Tổ - miền đất cội nguồn của dân tộc đã luôn phát huy truyền thống anh hùng và ý chí đấu tranh quật cường, góp phần xứng đáng cùng với nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang