Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kỳ vọng vào Quy định mới về trách nhiệm nêu gương

Thứ sáu, 05/10/2018, 06:27:32
Print + | - Font Size: A
Kỳ vọng vào Quy định mới về trách nhiệm nêu gương

Kỳ vọng vào Quy định mới về trách nhiệm nêu gương

A Font Size: - | +

PTĐT - Hội nghị Trung ương 8 khóa XII diễn ra trong 5 ngày từ 2-6/10 tại Hà Nội. Hội nghị, sẽ tập trung xem xét các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019... Đặc biệt, “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư Đảng” là một trong những nội dung lớn được Hội nghị Trung ương 8 tập trung xem xét, quyết định, ban hành. Phóng viên Báo Phú Thọ đã ghi lại tâm tư, tình cảm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên trong tỉnh về nhiệm vụ quan trọng này. 

img4579-copy-1538742321

Cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

Là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khỏe rất quan tâm đến các nội dung mà Hội nghị Trung ương lần này bàn thảo. Đồng chí cho biết: Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên cực kỳ quan trọng vì đây là một trong những phương thức để lãnh đạo nhân dân và lãnh đạo hệ thống chính trị của Đảng ta. Vấn đề gương mẫu và làm gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo không phải bây giờ mới được đặt ra mà Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tuy nhiên các quy định trước đây đối tượng nêu gương rất rộng, chưa chuyển biến về chất nên vẫn còn một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao chưa thực sự gương mẫu, làm giảm niềm tin của dân vào Đảng. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư Đảng được bàn thảo lần này rất cần thiết bởi đối tượng được thu hẹp lại, chỉ tập trung vào những người ưu tú nhất của Đảng, những người lãnh đạo cao nhất của Đảng, quyết định đến đường đi, sự phát triển của đất nước, cuộc sống của người dân và những người đó thực hiện tốt việc nêu gương sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư Đảng có sức lan tỏa, theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần phải tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý cán bộ đảng viên để việc nêu gương được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, góp phần đẩy lùi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 


img9675-copy-1538742241

Làm gương để người khác học tập

Theo dõi Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XII, đồng chí Nguyễn Hải- TUV,  Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Hội nghị đã bàn rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Đồng chí cho rằng, đây là nội dung quan trọng, nhất là khi Đảng ta đang quyết tâm triển khai thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Hơn lúc nào hết, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu dù ở bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào càng phải được nêu cao. Làm gương, nêu gương để người khác học tập, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức đến hành động, làm theo là rất quan trọng vì thực tế, quần chúng, đảng viên luôn nhìn vào việc nêu gương của người đứng đầu để làm theo.

Ở lĩnh vực công đoàn, muốn được đoàn viên tín nhiệm, trở thành người đại diện, nói lên tiếng nói của đoàn viên, người lao động, mỗi cán bộ công đoàn cần xác định rõ trách nhiệm sẽ làm gì, làm như thế nào để làm tròn bổn phận, trọng trách mà đoàn viên tin tưởng. Muốn vậy, mỗi cán bộ công đoàn cần nhận thức đầy đủ vinh dự cũng như trách nhiệm của mình, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, tích cực tham mưu những chủ trương, chính sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống công tâm, minh bạch, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn, nhất là bồi dưỡng các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán, thương lượng, biết lắng nghe, chia sẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết trong tập thể...img4556-copy-1538742744

Hạn chế tình trạng “thành tích của mình, trách nhiệm của tập thể”

Đại tá Phạm Đức Thọ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ cho biết: Hội nghị Trung ương 8 lần này đưa ra Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trước đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã nêu ra 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhiều quy định khác đối với cán bộ, đảng viên để nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có những biểu hiện suy thoái mà nhiều vụ “đại án” đang được đưa ra xét xử gần đây là minh chứng rõ nét. Bác Hồ đã dạy “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng. Đối với người đứng đầu phải phát huy hết sức cao độ về mọi mặt để thể hiện vai trò trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với người đứng đầu sẽ hạn chế được tình trạng “thành tích của mình, trách nhiệm của tập thể” đang tồn tại ở một bộ phận người đứng đầu hiện nay. Quy định đưa ra vừa đúng vừa trúng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, công tác cán bộ, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn để trục lợi... góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện được vai trò, sức mạnh của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước, củng cố và nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng.


img53521-copy-1538743202

Khắc phục tình trạng vi phạm những điều cấm

Là đảng viên cao tuổi đang sinh hoạt tại Chi bộ Tân Tiến, Đảng bộ thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 8, ông Nguyễn Chí Lưu luôn “gắn bó” với chiếc ti vi để xem những vấn đề mà đại biểu dự hội nghị đang tập trung thảo luận. Trò chuyện với chúng tôi về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Lưu cho biết: Tôi rất mừng vì quan điểm của Đảng ta là không có “vùng cấm” trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng nhưng tôi buồn vì có những đồng chí cán bộ cấp cao không phát huy vai trò nêu gương, vi phạm vào những điều đảng viên không được làm gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc hội nghị lần này cho ý kiến vào Quy định về trách nhiệm nêu gương để có một quy định mới phù hợp, khắc phục những bất cập, tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng là việc cần thiết, qua đó sẽ kiểm soát được những người nắm nhiều quyền lực, đồng thời khẳng định được giá trị chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, khắc phục được tình trạng đảng viên vi phạm những điều cấm. “Nếu lãnh đạo nêu gương không chỉ ở lời nói mà thể hiện qua hành động, tận tâm với công việc thì nhân viên sẽ coi đấy là tấm gương để noi theo” - ông Lưu khẳng định.

Nhóm PV phòng XDĐ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang