Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tin tưởng vào tương lai phát triển ngày càng bền vững của đất nước

Thứ sáu, 05/10/2018, 14:41:04
Print + | - Font Size: A
Tin tưởng vào tương lai phát triển ngày càng bền vững của đất nước

Tin tưởng vào tương lai phát triển ngày càng bền vững của đất nước

A Font Size: - | +

PTĐT - Tại Hội nghị lần thứ Tám (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một trong những nội dung quan trọng đã được các đại biểu tập trung thảo luận sâu là tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Tuy khác nhau về công việc, thành phần xã hội, nhưng từ cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến những người dân bình thường đều có chung niềm phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Trung ương Tám lần này. Phóng viên Báo Phú Thọ ghi lại cảm nhận, niềm tin tưởng, phấn khởi của người dân trên địa bàn tỉnh về Hội nghị.

dang-vien-nguyen-van-khich-bi-thu-chi-bo-khu-binh-hai-xa-trung-vuong-thanh-pho-viet-tri-1538695290

* Ông Nguyễn Văn Khích, Bí thư chi bộ khu Bình Hải, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì:  Nhanh chóng đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám vào thực tiễn cuộc sống

Là một đảng viên, Bí thư chi bộ khu dân cư, tôi thường xuyên theo dõi các cuộc họp hội nghị Trung ương, từ diễn biến cho tới các kết luận. Thông qua các cuộc họp chi bộ, chúng tôi đã tham gia thảo luận, nhận định để cùng rút kinh nghiệm. Theo tôi, nội dung của Hội nghị Trung ương Tám (khóa XII) đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ trong thời gian tới. Sau khi nghe phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phiên điều hành thảo luận về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi thực sự phấn khởi và tin tưởng về tương lai ngày càng bền vững của đất nước. 

Bên cạnh những nội dung liên quan đến công tác cán bộ, một trong những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế mà tôi đặc biệt quan tâm là những đánh giá về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Về sản xuất nông nghiệp, thời gian qua có bước phát triển tốt, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân ngày càng hiệu quả, đời sống nông dân khá hơn, nhiều hộ giàu có... Tôi đồng tình cao với những phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, nhất là những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải nỗ lực vượt qua và định hướng mà Trung ương đưa ra trong phát triển nông nghiệp thời gian tới là tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, trí thức hóa nông dân. 

Tôi mong muốn rằng, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ đánh giá toàn diện những thành quả cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra những quyết sách đúng, trúng, có tầm nhìn về phát triển kinh tế- xã hội đất nước.  Điều chúng tôi mong muốn nữa là, ngay sau Hội nghị, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần chỉ đạo nhanh chóng đưa Nghị quyết Hội nghị vào thực tiễn cuộc sống.


khuat-hong-quan-1538695322
* Đảng viên trẻ Khuất Hồng Quân - dân tộc Mường, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn: Các chính sách đối với vùng sâu, khó khăn đã phát huy hiệu quả rõ rệt

Là một đảng viên trẻ, tôi rất quan tâm tới những diễn biến chính trị có ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Qua theo dõi phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế- xã hội đất nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tôi rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào những quyết sách của Trung ương. Tuy còn những khó khăn, nhưng tình hình kinh tế- xã hội từ đầu năm đến nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt với nhiều chuyển biến tích cực. Cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Đặc biệt, Chính phủ đã thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới, sâu sát, quan tâm đến các địa phương, đặc biệt là các địa bàn khó khăn, do đó, các chính sách đối với vùng sâu, vùng xa đã phát huy hiệu quả rõ rệt; đời sống dân cư khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi ngày càng được cải thiện...

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội là sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Trung ương và Chính phủ, của các cấp, các ngành. Tôi rất đồng tình với định hướng phát triển bền vững đất nước thời gian tới đã được các đại biểu và Trung ương tập trung thảo luận, bàn rõ, đó là phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực); cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…


bi-thu-doan-nguyen-dai-nghia-1538695334
* Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa - Bí thư Đoàn thanh niên xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao: Tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nắm bắt được nội dung của Hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra. Theo dõi các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị, tôi thấy rất phấn khởi bởi năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, đất nước ta đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại. Dự kiến, năm 2018 sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế phát triển, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, uy tín của đất nước được nâng lên trên trường quốc tế. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thế hệ thanh niên chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Ở thời kỳ nào, thanh niên cũng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôi mong muốn năm 2019 cũng như giai đoạn tiếp theo, Đảng, Nhà nước có định hướng phát triển kinh tế phù hợp, tăng cơ hội việc làm cho thanh niên, đồng thời có định hướng phát triển nghề nghiệp mới trong thanh niên, đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển; chú trọng nhu cầu thực tế của sự phát triển thị trường lao động để có một nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


img2529-1538695355
* Anh Nguyễn Huy Yên - nông dân khu 2, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy: Cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển

Mặc dù luôn bận rộn với công việc nhà nông song tôi thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương của đất nước. Những ngày gần đây, được xem và nghe qua các kênh thông tin đại chúng, tôi được biết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng của đất nước. Tôi thực sự phấn khởi trước những thành tựu kinh tế đã đạt được của nước ta trong năm 2018 với những con số cụ thể: KT-XH của đất nước có chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu, trong đó dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Điều mà tôi quan tâm ở đây là sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản, ước đạt 3,3%, là mức cao nhất kể từ năm 2016. Kết quả đó là nhờ những chuyển biến hiệu quả của quá trình cơ cấu lại ngành, vùng sản xuất và sản phẩm, gắn liền với đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân vùng nông thôn được cải thiện, nâng cao.

Nông dân chúng tôi kỳ vọng, Hội nghị Trung ương 8 lần này sẽ tìm ra các chính sách, biện pháp mang tính đột phá, khả thi, phù hợp với những diễn biến mới của tình hình thế giới và khu vực, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo cũng như cả nhiệm kỳ khóa XII. Chúng tôi mong muốn, Trung ương sẽ có những cơ chế, chính sách sát với thực tiễn, tạo đà thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần giảm sự chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân. Có cơ chế và chiến lược hỗ trợ các địa phương xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Quốc gia và cấp tỉnh, xây dựng thương hiệu và có chính sách bảo hộ hàng nông sản Việt Nam trước sự cạnh tranh của nông sản nước ngoài.

Nhóm PV kinh tế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang