Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XVIII

Thứ sáu, 11/01/2019, 19:00:39
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XVIII

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XVIII

A Font Size: - | +


img7447-1547209942
Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được chỉ định tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

PTĐT - Chiều 11-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khóa XVIII đã họp triển khai nhiều nội dung: Công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2018; tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2018, phương hướng năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019; báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ...

img2981-3-1547209966

img7434-1547210099

Các báo cáo trình tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020, năm tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Mặc dù gặp không ít khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, sáng tạo của các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cùng với sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

h1-1547210521
h2-1547210522


img-3624-1547211262
Dưới dự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị đã thảo luận chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm “nước rút” hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại sản xuất các sản phẩm chủ lực phù hợp với lợi thế của từng địa phương, nâng cao hiệu quả nông nghiệp cận đô thị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển thương hiệu sản phẩm. Rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nghiệp. Huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về dồn đổi ruộng đất, đảm bảo nâng cao hiệu quả sau dồn đổi.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp và Kế hoạch hành động của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đến năm 2020. Chuẩn bị các bước để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), xã hội hóa đảm bảo đúng qui định và hiệu quả. Bám sát các qui định của trung ương, triển khai các bước để lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2045 theo qui định tại Luật Quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ sử dụng các nguồn vốn bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường; thực hiện rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai hoặc sử dụng không hiệu quả, thu hồi để bổ sung quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

img3032-2-1547210075
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với các đồng chí được tín nhiệm cao

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực. Tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 theo Nghị quyết số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và quy mô giáo dục của từng địa phương. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế ở cả 3 tuyến. Đặc biệt, rà soát lại nhiệm vụ, hoạt động của các trạm y tế để điều chỉnh cho phù hợp, theo hướng không quá chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất, mà tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đảm bảo tiến độ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng dân cư. 

hat-xoan-1547212258

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, UBND, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Sáp nhập các khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định; đẩy mạnh thực hiện tinh gian biên chế theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện thống nhất quản lý biên chế trong toàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo chất lượng, đúng qui định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Đảng. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Các cơ quan truyền thông phải phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tuyên truyền việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, duy trì và nâng cao hiệu quả việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị.

img7341-1547210002
Các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh ủy bỏ phiếu thực hiện Quy trình công tác cán bộ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, UVBTV tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 4 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh đồng thời hướng dẫn quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 đồng chí UVBTV Tỉnh ủy giữ chức vụ từ 1 năm trở lên. Kết quả 4/10 đồng chí đạt 100% phiếu tín nhiệm cao; 3 đồng chí đạt 97,95% phiếu tín nhiệm cao, 2 đồng chí đạt 95,91% phiếu tín nhiệm cao và 1 đồng chí đạt 87,75%.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bùi Minh Châu – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Hội nghị lần này cũng quán triệt Nghị quyết số 33 –NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị số 25-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Kết luận số 36- KL/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Trước đó, sáng 11-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập, tổ chức các hội nghị về thực hiện Quy trình công tác cán bộ.                                                                         

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang