Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII    

Thứ ba, 05/02/2019, 08:45:18
Print + | - Font Size: A
Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII    

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII    

A Font Size: - | +

anh-trang-bai-bi-thu-4-5-1548315683
Năm 2018, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp gây khó khăn lớn cho nhiều địa phương nhưng với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị hậu quả thiên tai được khắc phục, kinh tế xã hội tiếp tục có bước tiến vững chắc.

PTĐT - Chúng ta đã đi qua hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nhìn lại ba năm qua, có thể thấy bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta còn gặp không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới sự phát triển của tỉnh do tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; thị trường tiêu thụ khó khăn. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, nhiều thời điểm. Trong tỉnh, nội lực kinh tế, kết cấu hạ tầng còn yếu; quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp.

Song, kế thừa những thành quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng với sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cùng với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, chúng ta đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực: Giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... 

Minh chứng rõ nét nhất, trong 20 chỉ tiêu chủ yếu đã có 9/20 chỉ tiêu đến nay đã đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội; 11/20 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt mục tiêu. Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng có nhiều gam màu tươi sáng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, bình quân 8,54%/năm (mục tiêu Đại hội 7,5%/năm); quy mô kinh tế của tỉnh tăng 1,38 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 (tính theo GRDP) đạt 40,8 triệu đồng (tương đương 1.854,5 USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 37,86%, dịch vụ 40,57%, nông lâm nghiệp, thủy sản 21,57%. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn  đạt 15,2%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 1.330 triệu USD, tăng 12,5%/năm. Bốn khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính và phát triển du lịch được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt  nhiều kết quả quan trọng, là nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo.

Trong điều kiện khó khăn, đầu tư công cắt giảm mạnh nhưng thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt đạt kết quả quan trọng. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm vốn ngân sách Nhà nước, tăng vốn đầu tư ngoài Nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài; trong đó, đã tích cực huy động các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư một số công trình trọng điểm; góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, tạo động lực thay đổi diện mạo của các địa phương. Hết năm 2018, toàn tỉnh có 116 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 


img3948-1548315937
Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Estec Phú Thọ tại Cụm công nghiệp Tử Đà, huyện Phù Ninh.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; nổi bật là Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp và chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chất lượng giáo dục được nâng lên cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện. Hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài công lập có bước phát triển về mạng lưới và chất lượng khám, chữa bệnh. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm... được quan tâm. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55%/năm.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức sắp xếp lại bên trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường... góp phần quan trọng  đưa Phú Thọ vươn lên đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ về trình độ phát triển.

Bước sang năm 2019, một năm mà dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục tăng trưởng cao, nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các điểm nóng địa chính trị tiếp tục căng thẳng, khó lường. Cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt; các nước lớn có xu thế bảo hộ thương mại; các doanh nghiệp trong nước đang đối diện với thách thức sau Hiệp định CPTPP. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Trong nước, kinh tế dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt; nhưng thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp... Với quyết tâm chính trị cao, chúng ta kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu mà phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn chưa đạt so với tiến độ; giữ vững mục tiêu Phú Thọ là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Tỉnh ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhất là, tập trung thực hiện 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hình thức huy động vốn đầu tư phù hợp với thực tế; không nôn nóng triển khai bằng mọi giá làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Tập trung đầu tư cho những dự án quan trọng, có sức lan tỏa cao và kết nối phát triển; chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, trong đó tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn để thu hút ngày càng nhiều du khách.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đổi mới các chính sách, cơ chế, công cụ phát triển nhân lực; xây dựng nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập với khu vực và quốc tế, phù hợp với điều kiện trong nước; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong các nhóm ngành trọng điểm.
 

anh-bai-ong-chau-3-1548315737
Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà kính của Công ty TNHH công nghệ sinh học Cosmos (xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn). Ảnh: Tâm Đắc

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện cơ cấu lại nền nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng tới hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ, chú trọng các lĩnh vực dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm …

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, giữ vững chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo có đủ điều kiện. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2019, tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở; tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đảm bảo tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chú trọng nâng cao năng lực, thái độ thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế và của nhân dân đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đặc biệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo ra sự chuyển biến thật sự từ nhận thức đến hành động, từ lời nói đến việc làm;  xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm Mậu Tuất vừa đi qua, cánh cửa Xuân Kỷ Hợi đã mở. Thời cơ là rất lớn, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Mong rằng các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phát huy sự năng động, tinh thần sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất đối với mọi nguồn lực, tạo điều kiện, nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần đưa tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bùi Minh Châu 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang