Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt nam

Thứ tư, 20/02/2019, 15:14:23
Print + | - Font Size: A

PTĐT - 75 năm trước, ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập tại khu rừng Sam Cao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là bước ngoặt lịch sử trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta. 

Kể từ khi được thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự chăm lo giáo dục và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, yêu thương của nhân dân các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; sự giúp đỡ chí tình, trong sáng của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và dân dân. 

Tuy nhiên, hằng năm, cứ đến Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động lại dùng mọi thủ đoạn, nhất là lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Chúng đưa ra luận điệu bịp bợm rằng,  Quân đội chỉ là của nhân dân, của dân tộc, nên Quân đội chỉ bảo vệ nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ chứ không cần trung thành, bảo vệ một đảng phái chính trị nào khác. Chúng dựa trên thực tiễn rằng, Quân đội ta có một truyền thống anh hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, đã vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua của lịch sử Việt Nam, chứ không cần chiến đấu, bảo vệ cho một thể chế chính trị nào... Đây là những luận điệu xuyên tạc, với cái nhìn cực đoạn, thiếu thiện chí, không xuất phát từ thực tiễn lịch sử.

Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Ngày 22-12-1964, nhân dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và khen ngợi “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Người khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, quân đội ta hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ trao cho, đã có truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, chiến đấu anh dũng, công tác và lao động tích cực, tiết kiệm, cần cù, khiêm tốn giản dị, đoàn kết nội bộ, đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Lời của Người không chỉ ngấm vào mạch máu của chiến sĩ mọi thế hệ để không ngại khó, không ngại gian khổ, hi sinh mà sẵn sàng vươn lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao mà đã khẳng định đầy đủ, sinh động bản chất cách mạng, chức năng nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với nhân dân là bổn phận của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng tổ chức xây dựng và lãnh đạo. 

Quay lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực, thù địch phản động khi chúng cho rằng, Quân đội ta đang thực hiện sai chức năng của mình khi trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam; hay Quân đội chỉ trung thành với nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu thôi mới đúng là những luận điệu thiếu khoa học. Bởi chúng quên rằng, bên trong mối quan hệ máu thịt với nhân dân, là Quân đội của dân, do dân và vì dân  thì đồng thời, Quân đội cũng là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, của lực lượng chính trị đang đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc, đang lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc, nhân dân trên con đường phát triển, đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Thế nên, Quân đội của nhân dân, của dân tộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhất thiết phải mang bản chất của nhà nước, của lực lượng chính trị đã tổ chức ra nó, chịu sự lãnh đạo và phải trung thành với nhà nước, lực lượng chính trị tổ chức ra nó.

Thử hỏi, nếu nói rằng, quân đội chỉ là của nhân dân, của dân tộc thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? Hay là không có bản chất?.  Đây là một kiểu giọng điệu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ rêu rao cho quan điểm trên cũng thừa hiểu, Quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai. Thực chất luận điệu quân đội chỉ là của nhân dân, của dân tộc là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Quân đội, để một lực lượng chính trị khác sẽ nắm Quân đội. Đây thực sự là luận điệu vô căn cứ, phản khoa học, rất có hại, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp xây dựng quân đội, đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội trong 75  năm qua đã chứng minh, từ khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự là quân đội của dân, do dân và vì dân, đó là nguồn sức mạnh vô địch, góp phần cùng toàn dân làm nên chiến thắng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vì thế, chúng ta kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, phản khoa học của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng lòng cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. 

Kim Chi – Tiến Mạnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang