Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Thứ hai, 17/06/2019, 07:26:17
Print + | - Font Size: A
Đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

A Font Size: - | +

16
Một góc thị trấn Thanh Sơn. Ảnh: ÚT MƯỜI

PTĐT - Thanh Sơn là một trong những địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS cao nhất tỉnh (chiếm gần 60% dân số toàn huyện) với 17 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường 55,53%, dân tộc Dao 3,72% còn lại là các dân tộc thiểu số khác. Mỗi dân tộc có truyền thống, sắc thái văn hoá riêng, tạo nên sự giao thoa văn hoá đặc sắc riêng có vùng miền núi phía Tây Nam của tỉnh. 

Nhiều năm qua, bằng những chủ trương, chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Nhà nước, của tỉnh và huyện, đồng bào các dân tộc huyện Thanh Sơn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Đặc biệt, cùng với việc vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các chính sách của T.Ư, của tỉnh, huyện đã xây dựng và ban hành nhiều Đề án, Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội đối với địa bàn đặc biệt khó khăn có đông đồng bào DTTS sinh sống. 

Từ năm 2015 đến nay đã có 199 công trình cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, khu dân cư ĐBKK (theo chương trình 135) được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Đến nay, 100% các xã trong toàn huyện có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn huyện đạt 99%, số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT; 100% học sinh nghèo, trẻ em ở vùng ĐBKK được hỗ trợ chi phí học tập; tỷ lệ hộ dân thuộc địa bàn các xã nghèo, khu dân cư ĐBKK được tiếp cận, thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đạt 90%... Đặc biệt, huyện đã triển khai đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đến các xã, các thôn bản ĐBKK. Các hộ DTTS nghèo được tiếp cận chính sách vay vốn để phát triển sản xuất; các hộ thiếu đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt được hỗ trợ để đảm bảo tối thiểu về nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân vùng khó khăn của tỉnh. Qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản cho người dân, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ, áp dụng những tiến bộ về KHKT vào phát triển sản xuất. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, quy mô lớn; nhiều loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến đã được đưa vào hỗ trợ có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. 

Thông qua các chính sách hỗ trợ của T.Ư, của tỉnh và sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã có bước chuyển vượt bậc. Nếu như năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 16,16%, đến cuối năm 2018 giảm còn 10,61% (trong đó hộ DTTS nghèo chiếm 80,1%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 17,2 triệu đồng/người/năm, năm 2018 là 24,5 triệu đồng/người/năm (tăng 7,3 triệu đồng/người). Đồng bào các DTTS đã phát huy truyền thống cần cù lao động, tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, nhiều địa phương tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

So sánh với các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn lần thứ II năm 2014, đã có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu vượt cao như thu nhập bình quân đầu người (24,5 triệu/20,0 triệu đồng/người/năm); số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS... 

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III nhằm thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của các dân tộc vì mục tiêu xây dựng tỉnh ngày một giàu mạnh; định ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi đến năm 2020. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khoá IX) về công tác dân tộc; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; 2020- 2025... Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng thâm canh hiệu quả, tăng nhanh giá trị sản xuất lâm nghiệp và chăn nuôi. Tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục, thường xuyên quan tâm đến hoạt động văn hóa thông tin, thể thao; thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho nhân dân các DTTS. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các các cấp, các ngành phát động. Từ đó phát hiện những nhân tố tích cực đưa vào quy hoạch đào tạo bồi dưỡng ở từng cấp tạo nguồn cán bộ là người DTTS tham gia công tác quản lý từ huyện đến cơ sở,

Nguyễn Văn Mạnh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang