Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh: Việc khó có cách làm hay

Kỳ III: Kinh nghiệm từ thực tiễn

Thứ sáu, 12/07/2019, 09:58:04
Print + | - Font Size: A
Kỳ III: Kinh nghiệm từ thực tiễn

Kỳ III: Kinh nghiệm từ thực tiễn

A Font Size: - | +

img1429-1562900240

>>> Kỳ I: Chủ trương lớn - Quyết tâm cao
>>> Kỳ II: Nảy sinh nhiều việc khó

PTĐT - Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư là chủ trương lớn của Đảng. Việc thực hiện chủ trương này ở tỉnh Phú Thọ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở xuất hiện không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi các địa phương cần thực sự chủ động tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo để đem lại hiệu quả cao…

Ông Phạm Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Tân Sơn cho biết: Huyện Tân Sơn triển khai thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn với phương pháp cho các khu dân cư tự rà soát, đánh giá các tiêu chí của khu mình căn cứ các thông tư, hướng dẫn của cấp trên. Việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư phải dựa trên nguyên tắc không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã; các khu dân cư thực hiện sắp xếp, sáp nhập có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt quá phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân; được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại hộ gia đình của các khu dân cư liên quan nhất trí. Đồng thời, phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thực hiện đúng quy trình, quy định. Nếu đủ điều kiện sắp xếp, sáp nhập chính quyền huyện, xã sẽ tạo điều kiện cho khu đăng ký triển khai thực hiện. Với những khó khăn nảy sinh, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét, định hướng chỉ đạo. Bên cạnh đó, các đồng chí trong cấp ủy địa phương cũng được phân công trực tiếp tham gia việc tuyên truyền, vận động tại các cuộc họp khu dân cư, họp xã để bà con hiểu rõ về chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. 

Nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận cao trong nhân dân mà đến nay, việc xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Tân Sơn đã cơ bản hoàn tất, phấn đấu đảm bảo các mục tiêu đã đề ra…

Còn tại huyện Cẩm Khê, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Cẩm Khê đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Thông qua đó phổ biến, quán triệt về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tới lãnh đạo các địa phương, khu dân cư dự kiến sẽ sắp xếp, sáp nhập và lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, góp phần nâng cao hiệu quả khi triển khai thực hiện tại các địa phương.

Ông Hà Đức Huynh - Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê cho biết: Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, bàn thảo của lãnh đạo chính quyền địa phương, khu dân cư để đưa ra phương án sắp xếp tối ưu và đạt được sự đồng thận cao nhất. Trong đó, có nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể nhằm tạo hiệu quả hoạt động tốt nhất của bộ máy chính quyền mới thành lập và tạo thuận lợi cho người dân. Đối với vấn đề đặt tên xã mới, lãnh đạo huyện gợi ý các địa phương nên tham khảo xin ý kiến nhân dân, lựa chọn tên gọi phù hợp căn cứ các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán địa phương. Đối với việc đặt trụ sở xã mới sau khi sáp nhập, huyện chủ trương để các xã bàn thảo căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương, mong muốn nguyện vọng của nhân dân để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất. Còn đối với những tồn đọng của bộ máy cũ trước khi sáp nhập, giao UBND huyện tổng hợp báo cáo đề xuất các cơ quan cấp trên hướng dẫn giải quyết…

Có thể thấy: Công khai, dân chủ, đoàn kết, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận và phát huy tính tự quản của người dân ở khu dân cư là cách làm hiệu quả, thiết thực đối với việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, khu 
dân cư. Không chỉ ở hai huyện Tân Sơn và Cẩm Khê, tại huyện Thanh Ba chủ trương này cũng được tích cực triển khai ở cơ sở. 

Trong đó, xã Thanh Hà là một trong những địa phương tiến hành sắp xếp, sáp nhập tất cả 11/11 khu dân cư trên địa bàn để thành lập mới 5 khu. Căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt đến các bí thư chi bộ, trưởng khu của từng khu và tiến hành họp bàn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên tinh thần dân chủ, công khai nên nhận được sự ủng hộ nhất trí cao. Ông Nguyễn Xuân Việt - Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư khu 9, xã Thanh Hà chia sẻ: “Khu 9 có khoảng 450 nhân khẩu với 110 hộ, khi nhận được chủ trương sẽ thành lập khu mới trên cơ sở sáp nhập với khu 8, chúng tôi đã tiến hành họp chi bộ, triển khai, phổ biến đến các đảng viên; sau đó họp khu dân cư tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu mục đích cũng như tính ưu việt, hợp lý của việc sáp nhập khu dân cư và nhận được sự ủng hộ cao với 100% bà con có mặt trong buổi họp biểu quyết nhất trí. Trên địa bàn có 24 hộ đang sinh sống nhưng hộ khẩu vẫn thuộc khu khác, khu đã đứng ra vận động họ hoàn tất thủ tục chuyển hộ khẩu về khu 9 để thuận lợi cho quá trình quản lý của địa phương cũng như sinh hoạt hàng ngày của chính gia đình”.

Qua thực tế có thể thấy việc sắp xếp, sáp nhập cần được thực hiện căn cứ vào những đặc điểm về thói quen sinh hoạt, canh tác, phong tục của người dân. Đặc biệt, trong quá trình triển khai cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Gắn việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư với việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất ở những đơn vị nằm trong diện sáp nhập. Đồng thời, xây dựng lộ trình rà soát, đánh giá, lựa chọn bộ máy nhân sự mới dựa trên nguyên tắc dân chủ, chọn những người có đủ năng lực, nhiệt huyết đảm nhận những công việc ở địa phương sau sáp nhập. Ở các khu dân cư, số lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách khá lớn, nhiều cán bộ là trưởng khu, bí thư có thời gian công tác khá dài; khi sáp nhập khu dân cư các địa phương cũng nên cân nhắc đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp nhằm động viên tinh thần để họ tiếp tục nêu gương ở cộng đồng.

Nhóm PV phòng Chuyên đề

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang