Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

20 năm tái lập huyện Lâm Thao: Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và phát triển

Thứ sáu, 16/08/2019, 11:02:10
Print + | - Font Size: A
20 năm tái lập huyện Lâm Thao: Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và phát triển

20 năm tái lập huyện Lâm Thao: Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và phát triển

A Font Size: - | +

trung-tam-huyen-01-1565928177
Diện mạo Lâm Thao hôm nay.

PTĐT - Sau 22 năm hợp nhất với huyện Phù Ninh thành huyện Phong Châu, ngày 01/9/1999, huyện Lâm Thao chính thức được tái lập và đi vào hoạt động. Hai mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong huyện đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, chung sức đồng lòng  vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho người dân, mở hướng phát triển bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Khi mới được tái lập, huyện gặp không ít khó khăn, từ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, hạ tầng kinh tế - xã hội đến nền kinh tế, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún, năng xuất, sản lượng thấp. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, trên cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển và bước đi phù hợp, Đảng bộ, chính quyền huyện Lâm Thao đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành các Nghị quyết chuyên đề, lần lượt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Sau 20 năm tái lập, kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và tương đối toàn diện với tốc độ tăng trưởng đạt khá, bình quân trên 8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành nông - lâm- thủy sản đã giảm từ 70% (năm 2000) xuống 20,4% (năm 2018); công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 30% (năm 2000) lên 79,8% (năm 2018). 


may-bay-phun-thuoc-1565928207
Thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất lao động tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. 

Xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là khâu đột phá quan trọng, huyện đã huy động được hàng ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở… Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt 4.986 tỷ đồng, tăng bình quân 5%/năm. Huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cận đô thị, tăng giá trị và hiệu quả trên một đơn vị diện tích, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất rau an toàn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tích cực đưa cơ giới vào các khâu trong sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các giống có năng suất, chất lượng cao. Năng suất lúa tăng từ 45tạ/ha (năm 1999) lên trên 63,5tạ/ha (năm 2018); bình quân thu nhập trên 1ha đất canh tác tăng từ 24,9 triệu đồng/ha (năm 1999) lên 140 triệu đồng/ha (năm 2018); góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt 39 triệu/người/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đã huy động trên 9.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (trong đó nguồn vốn doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, nhân dân và các nguồn vốn khác chiếm 89%). Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Năm 2015 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 100% các xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành điểm sáng của tỉnh và các tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới. 

Sản xuất công nghiệp - TTCN tăng nhanh về số đơn vị, giá trị sản lượng, nhiều sản phẩm ổn định và có sức cạnh tranh trên thị trường. Cụm CN- TTCN Kinh Kệ - Hợp Hải và các khu làng nghề phát triển, thu hút được hàng chục doanh nghiệp đầu tư, hoạt động hiệu quả; các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất CN-TTCN vừa và nhỏ phát triển… góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động… Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển thị tứ, thị trấn được chú trọng. Công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường được quan tâm, đầu tư.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh; quy mô, mạng lưới trường lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa; đến nay, toàn huyện có 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia (năm 1999 có 3 trường), trong đó có 16 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Số học sinh đạt giải Quốc gia, giải cấp tỉnh nhiều năm liền nằm trong nhóm thứ hạng cao của tỉnh. Phong trào khuyến học, khuyến tài, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, hiệu quả…


trung-tam-huyen-02-1565928228

Công tác y tế - dân số, lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất phục vụ cho khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Năm 2015 có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng và tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 2,18%  (năm 2000 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ là 8,2%). Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện các chính sách xã hội được chú trọng. Một số xã đã trở thành “điểm sáng” về xuất khẩu lao động như Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Cao Xá…

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng, 100% khu dân cư có chi bộ độc lập.  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ. Hàng năm có trên 75% số chi, đảng bộ trực thuộc xếp loại trong sạch vững mạnh; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo hiệu quả, hợp lý, dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm; công tác dân vận có nhiều đổi mới, quy chế dân chủ được phát huy; dân vận chính quyền và dân vận khéo được đẩy mạnh...

 Với mục tiêu xây dựng Lâm Thao thực sự trở thành vùng kinh tế động lực, phát triển năng động, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng sâu sát, cụ thể. Nêu cao trách nhiệm, kỷ cương của chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức. Làm tốt công tác dân vận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ, các đoàn thể nhân dân, động viên, phát huy sức mạnh của toàn dân, vai trò chủ thể của người dân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị  chung của huyện. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường quốc phòng địa phương… Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Thao trong thời gian qua, Chính phủ đã trao tặng danh hiệu huyện nông thôn mới (năm 2015); Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2016)…  Đặc biệt, trong dịp  kỷ niệm 20  năm  tái lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Thao vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Bằng truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Lâm Thao hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, vững bước trên con đường đổi mới, dân chủ và phồn thịnh.

Nguyễn Xuân Tường -
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Thao

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang