Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ ba, 10/09/2019, 08:50:01
Print + | - Font Size: A
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

A Font Size: - | +

041-1568080274
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp thăm hỏi, tặng quà, thể hiện sự chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

PTĐT - Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, các ngành và tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ, tạo nên sự đồng thuận cao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát động các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn nhân dân theo các nội dung trọng tâm: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống; phong trào “Phú Thọ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... đã được triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng trong các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý, trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ đã thực hiện phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống của nhân dân; phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy nội lực, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, bảo vệ môi trường...Tuyên truyền để người dân hiểu vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư.     

Thông qua các cuộc vận động, đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hàng năm có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, trên 88% số hộ gia đình trong toàn tỉnh đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 34% số xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Hải- TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “Thông qua các phong trào, các CVĐ, tổ chức Mặt trận các cấp được tăng cường, đội ngũ cán bộ Mặt trận thêm trưởng thành, mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền và các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, vai trò, vị thế của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao”.

 Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội. Tính đến hết ngày 31/5/2019, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội của tỉnh đã vận động được trên 3,8 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã chi hỗ trợ 94 hộ nghèo xây dựng nhà ở, 12 hộ nghèo sửa chữa nhà ở với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 14 hộ nghèo, 79 hộ nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp 85 học sinh nghèo đến trường với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng, hỗ trợ khác như thăm hỏi, tặng quà dịp lễ tết, hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu trị giá trên 6 tỷ đồng. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam; đưa các sản phẩm hàng Việt có chất lượng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đưa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của người dân ra thị trường.

Cầu nối ý Đảng, lòng dân

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ảnh với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, rộng lớn, phát huy được quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao xã hội. Các ý kiến kiến nghị của cử tri cơ bản được các đại biểu HĐND các cấp giải đáp, tiếp thu và phản ánh kịp thời tại các kỳ họp HĐND các cấp. Sau tiếp xúc, MTTQ tổng hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đảng, chính quyền xem xét giải quyết, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng và chính quyền. 

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ công tác cơ bản của MTTQ nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” thể hiện qua việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Với  trách nhiệm được giao, những năm qua MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở nắm rõ nguyên tắc, phương pháp thực hiện, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong quá trình triển khai đã lựa chọn đơn vị làm điểm chỉ đạo sau đó nhân ra diện rộng, do vậy hoạt động giám sát dần đi vào nền nếp. MTTQ các cấp đã phát huy được vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, tổ tư vấn... trong việc tham gia giám sát, góp ý, phản biện các dự thảo, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các ý kiến tại hội nghị đối thoại các cấp đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình, làm rõ hoặc ghi nhận để xem xét, giải quyết. Không khí đối thoại dân chủ, cởi mở, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền, trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Những kết quả đạt được trong những năm qua là tiền đề quan trọng để thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động , góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang