Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

80 năm Đảng bộ thành phố Việt Trì: Dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển

Thứ bẩy, 30/11/2019, 06:35 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

img3372-1575022281
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng Chủ tịch UBND thành phố đối thoại trực tiếp với nhân dân.

PTĐT - Việt Trì - “Thành phố ngã 3 sông” là nơi phát tích, cội nguồn của dân tộc, kinh đô của Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Luôn gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, Việt Trì là nơi có điều kiện để sớm phát triển cơ sở của Đảng, chỉ mấy tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ở Bạch Hạc đã hình thành tổ chức quần chúng của Đảng là Nông hội đỏ. Cuối năm 1939, Chi bộ Đảng Bạch Hạc - Việt Trì (tiền thân của Đảng bộ thành phố ngày nay) ra đời đánh dấu mốc son đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của thành phố. Đầu năm 1940, Xứ ủy Bắc Kỳ điều đồng chí Nguyễn Văn Giốc về hoạt động ở Việt Trì và làm việc trong Nhà máy chế biến bột giấy. Đồng chí đã tập hợp một số đảng viên ở thị trấn Việt Trì và thành lập chi bộ Đảng độc lập trên cơ sở tách từ Chi bộ Bạch Hạc - Việt Trì, thường gọi là Chi bộ Nhà máy Bột Giấy Việt Trì. 

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp ủy Đảng của Việt Trì đã lãnh đạo Nhân dân thành phố đoàn kết, chung sức đồng lòng đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, cùng nhân dân cả nước tạo nên thành công của Cách mạng tháng Tám; kháng chiến chống thực dân Pháp. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất của CNXH, đóng góp sức người sức của đấu tranh thống nhất nước nhà và đánh trả hành động leo thang phá hoại của đế quốc Mỹ. Trải qua những thời khắc gian nguy, khó khăn nhất cả trong các cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của tổ chức Đảng với tinh thần gương mẫu, kiên trung, sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ vì mục tiêu lý tưởng của lớp lớp cán bộ, đảng viên thành phố. Đã tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, đã huy động được mọi lực lượng tham gia xây dựng thành phố Việt Trì khang trang với hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, thành phố Việt Trì đã được công nhận là đô thị loại I năm 2012 (sớm hơn 3 năm so kế hoạch).


anh-t1-so-30-11-1575022286

Quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung tâm chính trị - Kinh tế xã hội của tỉnh; một trong những trung tâm Vùng của cả nước, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định mục tiêu đẩy mạnh việc thực hiện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao trình độ, trách nhiệm và nếp sống của nhân dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tập trung thực hiện ba khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và xây dựng đô thị văn minh, văn hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung, kinh tế - xã hội thành phố những năm gần đây không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, tổng mức đầu tư trung bình hàng năm đạt 8.500 tỷ đồng. Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội thị, thiết chế văn hóa, du lịch được xây dựng tương đối đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đô thị hóa nhanh, góp phần làm thay đổi và mở rộng không gian đô thị hiện đại và diện mạo của đô thị loại I. Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình lớn có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo điểm nhấn đô thị; tích cực thực hiện lộ trình xây dựng Việt Trì trở thành Trung tâm Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tăng cường xây dựng Đô thị văn minh văn hóa gắn với bảo tồn, duy trì và phát triển các lễ hội truyền thống vùng Đất Tổ; đặc biệt là phát triển hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 92 triệu đồng/người/năm. Đến giữa năm 2018, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn…


2-1575013136

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ thành phố liên tục nhiều năm được đánh giá là đơn vị trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Những năm gần đây đã tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, số đảng viên mới kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Trong Đảng bộ luôn duy trì, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát đều được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy định, ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận cao trong Đảng bộ, bảo đảm phát huy năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở tất cả các cấp, các đơn vị. Luôn chú ý lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông theo hướng hiện đại” đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xu thế phát triển, hội nhập của cả nước. Quan tâm công tác dân vận, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả và thành tích của thành phố trong suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và Nhân dân thành phố Việt Trì nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang - kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, bền bỉ sáng tạo trong lao động sản xuất, đổi mới và hội nhập phát triển; với quyết tâm xây dựng Việt Trì trở thành Trung tâm Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, phấn đấu thành trung tâm đô thị động lực của vùng Trung du miền núi phía Bắc; trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân Việt Trì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và ngày càng phát triển. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự phát triển chung của thành phố. Quyết tâm xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị loại I, trung tâm vùng phía Tây Bắc của đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Nguyễn Huy Hoàng
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security