Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngay từ đầu nhiệm kỳ mới

Thứ hai, 18/11/2019, 08:09:38
Print + | - Font Size: A
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngay từ đầu nhiệm kỳ mới

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngay từ đầu nhiệm kỳ mới

A Font Size: - | +

021-1574038968
Người dân thôn Gò Vệ, xã Thượng Long, huyện Yên Lập vui ngày hội Đại đoàn kết.     

PTĐT - Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các giai tầng xã hội; tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là phương thức chính trị không thể thiếu để Nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp của mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển. 

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các đoàn thể Nhân dân không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, các chương trình an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Trong năm 2019, MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-  2024; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và các ngày lễ, ngày kỷ niệm... 


img4792-1573173773-1574039394

Tham gia hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với các huyện, thành, thị, các xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới; thông qua phiếu hỏi, người dân đã thể hiện sự đồng tình cao với những kết quả xây dựng nông thôn mới mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã trên địa bàn huyện Tam Nông, Phù Ninh, Cẩm Khê, Hạ Hòa và Đoan Hùng. Năm 2019, kết quả tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 105 xã đạt chuẩn và 246 khu dân cư nông thôn mới (tăng 24 xã và 196 khu so với năm 2018); hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân tiêu chí đạt 15,2 tiêu chí/xã. 

02-1571280235-1574039441

Hoạt động “Vì người nghèo” được triển khai rộng khắp trên địa bàn các khu dân cư trong tỉnh, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các tổ chức thành viên nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 17- KH/TU về tổ chức, triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” giai đoạn 2016 - 2020. Các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động nhân đạo, từ thiện và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đóng góp cho hoạt động chăm lo cho người nghèo, tiêu biểu như: Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Xăng dầu Phú Thọ; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Phú Thọ, Công ty cổ phần Ao Vua… Tính đến 30/10/2019, Quỹ vì người nghèo các cấp đã chi hỗ trợ 181 hộ nghèo xây dựng nhà ở với số tiền 3,294 tỷ đồng. Trong đó riêng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chi hỗ trợ 95 hộ nghèo xây dựng nhà ở với tổng số tiền 1,960 tỷ đồng. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đến 40 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các hộ nghèo trong quá trình xây dựng nhà ở còn nhận được hỗ trợ từ cộng đồng, các tổ chức đoàn thể địa phương về ngày công lao động, vật dụng cần thiết. Năm 2019, có 257 hộ nghèo được Ngân hàng CSXH cho vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số tiền 6,425 tỷ đồng với mức vay 25 triệu đồng/1 hộ; chi hỗ trợ 12 hộ nghèo sửa chữa nhà ở với số tiền 53,3 triệu đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 14 hộ nghèo với tổng số 205 triệu đồng, trợ giúp 79 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh 48 triệu đồng, trợ giúp 85 học sinh nghèo đến trường với số tiền 174,5 triệu đồng, hỗ trợ khác như thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ t ết, hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu trị giá trên 6 tỷ đồng. 

img5038-1573022922-1574039459

Trong năm qua, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục được, tăng cường, gồm các cuộc giám sát của Mặt trận Tổ quốc theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tham gia giám sát cùng Thường trực và các Ban của HĐND, tham gia giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn và tiến hành trực tiếp giám sát về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng nhà văn hóa; việc quản lý Nhà nước đối với các cơ sở mầm non tư thục trên địa  bàn một số huyện, thành phố và cơ sở, đơn vị. Thông qua giám sát đã phát hiện và kịp thời uốn nắn những hạn chế, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát. Sau giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, đồng thời có kiến nghị, đề xuất đối với các cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giám sát. 

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân. Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, về nhân sự chủ chốt: Có trên 50% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; cấp huyện hiện có 12/13 Chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, có 03 vị Chủ tịch MTTQ huyện đồng thời là Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử 85 vị ủy viên Ủy ban là những người tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đồng thời thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. 


img20191110160543-1573376026-1574039475

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tham gia tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân, tạo sự nhất trí cao “Đồng tâm, đồng sức” trong Nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận; vận động Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-  2024, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nguyễn Hải
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang