Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giải quyết sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng

Thứ bảy, 11/01/2020, 13:00:49
Print + | - Font Size: A
Giải quyết sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng

Giải quyết sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng

A Font Size: - | +

img1261-tuyen-giao-1438x1078-1-1578727450

PTĐT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo ngày 11/1. 

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; định hướng các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền sâu đậm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước. Nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo 35; ban hành Đề án số 03 về “Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội”; phối hợp và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với các cá nhân vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội cũng như xử lý, xử phạt cơ quan báo chí Trung ương đưa tin không chính xác, sai sự thật. Phú Thọ là một trong những địa phương được Trung ương đánh giá là triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

photopictureresizer200111114150948crop3596x2080-1024x592-1-1578727464

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn. Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, giải quyết sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả 3 Đề án của Tỉnh ủy về tuyên truyền miệng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội và internet; huy động sự tham gia đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đảm bảo tính khoa học, tính chiến đấu và tính thuyết phục.

Thanh Nga

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang