Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba, 14/07/2020, 06:35:26
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Về phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tôi thấy việc chọn một khâu đột phá: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh là hợp lý. Tuy nhiên các khâu: Đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát triển du lịch vẫn là các khâu được tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ nữa.

Về xây dựng Đảng, dòng 19, trang 18 từ trên xuống, tôi đề nghị bổ sung cụm từ “các ngành” vào sau cụm từ cán bộ chủ chốt các cấp thành câu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đủ phẩm chất... Về tiêu chí cán bộ chủ chốt, tôi đề nghị bổ sung thêm: “Có bản lĩnh vững vàng, bám sát thực tế hành động quyết liệt”. Toàn văn đoạn này như sau: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín; dám nghĩ, dám làm, bám sát thực tế, hành động quyết liệt, ngang tầm nhiệm vụ”. Bởi vì hiện không thiếu cán bộ bản lĩnh không vững vàng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, gió chiều nào che chiều ấy, chính kiến bấp bênh. Ngoài ra cán bộ còn phải lặn lội với thực tế, sát quần chúng, sâu sát công việc, hành động quyết liệt, không sợ sai… là những phẩm chất cần thiết.

Nguyễn Hữu Điền
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy

Về khâu đột phá: Lựa chọn cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh với tỉnh ta là hợp lý, tuy nhiên những nội dung then chốt như đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch vẫn phải coi là những trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. 

Chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng là hơi thấp, cần cân nhắc tính toán nâng lên cao hơn.

Những chỉ tiêu so với bình quân cả nước xây dựng thấy cần nghiên cứu: Tỷ lệ đô thị hóa; 22% trở lên (năm 2020: 20,1%) như vậy 5 năm phấn đấu tăng 1,9%, cả nước 45% trong khi tỉnh có điều kiện phát triển hơn một số tỉnh trong vùng.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động dưới 40% (năm 2020 là 45%, cả nước 25% 2025).
Trong báo cáo nên có thêm số liệu để khẳng định những nhận định, đánh giá.

Ngô Đức Vượng
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy 


Dự báo tình hình, cần quan tâm thêm: Tranh chấp thương mại, cạnh tranh kinh tế ảnh hưởng lớn; dịch COVID-19 làm cho kinh tế thế giới khủng hoảng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường, phải chú ý đến khả năng tái bùng phát dịch trên toàn cầu. 

Về chỉ tiêu cơ cấu kinh tế có thể tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp để phù hợp xu thế công nghiệp hoá và phát huy vai trò của công nghiệp trong kinh tế.

Nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm các vấn đề sau:

Cần xác định rõ các khâu đột phá là gì? Trong báo cáo chỉ nêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, còn khâu nào nữa? Có lẽ nên nghiên cứu, đưa phát triển công nghiệp tạo nền tảng và động lực phát triển (thay cho du lịch) vì thực tiễn các tỉnh Thái Nguyên,  Bắc Ninh, gần đây là Bắc Giang đều từ đó mà phát triển nhanh hơn Phú Thọ.

Cải cách hành chính cũng nên quan tâm đến trách nhiệm của đội ngũ, nhất là sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức chưa tương xứng cải cách thể chế thủ tục hành chính (đầu mà không chuyển thì cơ chế thủ tục không có ý nghĩa gì cả).

Nguyễn Doãn Khánh
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Tỉnh ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang