Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020

Thứ ba, 14/07/2020, 08:50:47
Print + | - Font Size: A
Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020

Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020

A Font Size: - | +

hoinghi-1594691550
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020

PTĐT - Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành trong khối khoa giáo của tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Khoa giáo. Các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6 tháng cuối năm 2020, các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục tăng cường chỉ đạo theo ngành dọc đối với các địa phương nhằm rà soát về thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chú trọng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị trong khối Khoa giáo của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch. Phát động phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang