Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

Thứ ba, 27/10/2020, 07:39:19
Print + | - Font Size: A
Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

Thế và lực mới của thành phố Việt Trì   

A Font Size: - | +

viettri1-1603446316
Lãnh đạo Thành ủy Việt Trì thăm và chỉ đạo sản xuất tại Công ty TNHH MTV Led- Vina, Khu công nghiệp Thụy Vân.

PTĐT - Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã vận dụng một cách kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Điều này khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến lược phát triển, cũng như những tiềm năng, lợi thế và giá trị khác biệt của Việt Trì so với các địa phương khác trong tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Để tạo sự bứt phá, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh văn hóa. Từ đó, mang lại những chuyển biến toàn diện, tạo thế và lực để Việt Trì vững bước đi lên với những thời cơ, khát vọng mới.

Việt Trì đã dồn sức huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế ngày càng hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 45.086 tỷ đồng; trong đó tổng vốn huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố đạt trên 27.600 tỷ đồng (tăng hơn 27% so với giai đoạn 2010 - 2015). Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Quốc lộ 32C; đường Vũ Thê Lang, đường Phù Đổng và nút giao với đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (IC7), cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang... hoàn thành đầu tư gần 134km giao thông nội thị, nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt 83%.


viettri-30-1603446287

Khâu đột phá về phát triển dịch vụ được chỉ đạo tích cực, phát triển nhanh cả về quy mô, ngành nghề, thị trường và chất lượng dịch vụ với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 66.142 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,28%/năm. Xây dựng đô thị văn minh văn hóa được triển khai có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề từng năm gắn với đầu tư, nâng cấp chỉnh trang đô thị; xây dựng cầu đi bộ qua hồ công viên Văn Lang tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị. Hoàn thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh với hệ thống camera giám sát tại một số nút giao thông và khu vực công cộng; xây dựng trạm dừng nghỉ đỗ xe, vệ sinh công cộng và bố trí vị trí dừng, đỗ xe trên một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng các dịch vụ công cộng như vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cấp thoát nước, quản lý nghĩa trang và phục vụ tang lễ; xây dựng, phát hành rộng rãi “Quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì”, từng bước hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hoá, văn minh của công dân thành phố. Diện mạo đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch, đẹp; ý thức chấp hành quy chế quản lý đô thị và các quy định về nếp sống văn hóa của người dân tại khu dân cư ngày càng được nâng lên và đi vào nền nếp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, đồng bộ và đạt kết quả nổi bật. Đến hết năm 2018, 10/10 xã của thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết chế độ chính sách, việc làm cho người lao động có nhiều chuyển biến. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, tổ chức bộ máy, biên chế từng bước được tinh gọn. 

Vững bước đi lên

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Việt Trì đã bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu trong Nghị quyết đề ra. Chinh phục thành công những mục tiêu này sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I để Việt Trì xứng đáng là đô thị động lực của tỉnh và của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 

Theo đó, trên cơ sở rà soát lại những bất cập còn tồn tại, những tiềm năng, cơ hội mới, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đặt ra 14 chỉ tiêu. Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 47.000 tỷ đồng trở lên; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn do thành phố thực hiện đến năm 2025 đạt từ 1.200 tỷ đồng trở lên; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông nghiệp và thủy sản đến năm 2025 (tính theo doanh thu giá hiện hành) đạt từ 145 triệu đồng trở lên; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 khoảng 9,1%; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 2%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,1%. Đối với từng chỉ tiêu, nhóm lĩnh vực, Đảng bộ thành phố đều rà soát, đánh giá, nghiên cứu kỹ kết quả, cách làm của nhiệm kỳ trước, bám sát vào chiến lược phát triển của tỉnh để đưa ra giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ này. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; lấy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Để sớm hiện thực hóa những mục tiêu trên, ngay sau Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, Việt Trì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả, thành công của Đại hội; xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trước mắt tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Với truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đã qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Việt Trì quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra; tiếp tục tập trung triển khai khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng Việt Trì sớm trở thành Thành phố lễ hội về  với  cội  nguồn  dân  tộc Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Sơn 
TUV, Bí thư Thành ủy Việt Trì

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: Việt Trì về với cội nguồn

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang