Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 21/01/2022, 12:18 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Lãnh đạo Ban phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022


(baophutho.vn)  - Ngày 21/1, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Đình Thi – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tích cực đổi mới phương pháp, chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Ban đã chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước sau bầu cử. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, BTC Tỉnh uỷ đã tham mưu Thường trực, BTV Tỉnh uỷ ban hành một Chỉ thị, 44 nghị quyết, đề án, 7 chương trình, kế hoạch với nhiều hướng dẫn, tờ trình… Đặc biệt, BTC Tỉnh uỷ đã tham mưu BTV Tỉnh uỷ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu có nhiều đổi mới; duy trì và thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân. Công tác tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Tính đến 11/2021, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp giảm từ 169 xuống còn 68 đầu mối tại 39 sở, ban, ngành; giảm 69 phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp; giảm 52 đơn vị hành chính cấp xã. Từ 2015-2021, tinh giản 159 biên chế tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 241 biên chế tại các cơ quan khối chính quyền…

Trong năm, BTC Tỉnh uỷ đã tham mưu thực hiện xong việc rà soát, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp uỷ và các sở, ban, ngành, đoàn thể; tham mưu quyết định phê duyệt 787 lượt cán bộ các chức danh diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ cũng được quan tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, từ đó thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục chủ động công tác tham mưu, bám sát chương trình công tác năm để cụ thể hóa thành nhiệm vụ hàng tháng trên tinh thần đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; nhất là những nội dung trình Thường trực, BTV Tỉnh ủy. Trước mắt, khẩn trương xây dựng, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; hoàn thành việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, lãnh đạo quản lý và nhận xét cán bộ năm 2021. Trong triển khai hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ, cần tập trung vào việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030, coi trọng đến cơ cấu nữ, tuổi trẻ và người dân tộc. Đồng chí yêu cầu làm tốt công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; triển khai hiệu quả kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2021-2026, đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh mới ban hành, trong đó có nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương về tổ chức Đảng và đảng viên. 


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 2 cá nhân

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022.

Thanh Trà

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security