Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cán bộ phải luôn là cái gốc của mọi công việc !

Thứ năm, 17/05/2018, 06:06:12
Print + | - Font Size: A

PTĐT  - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. 

Theo Tổng Bí thư, điểm nhấn của Nghị quyết lần này là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phải phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế  dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”… để nói lên tầm quan trọng về công tác cán bộ của Đảng. Có thể thấy rằng, trong bất kỳ thời điểm, giai đoạn nào, công tác cán bộ các cấp luôn được Đảng quan tâm, coi trọng nhằm xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, có đội ngũ cán bộ vì Đảng, vì nước, vì dân. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn có cấp ủy, chính quyền trong công tác cán bộ vẫn chưa coi trọng người có đức, có tài, còn có chuyện bổ nhiệm không đúng người, không đúng việc; trong quy hoạch còn “lọt” những cán bộ có đức nhưng chưa có tài, mưu cầu lợi ích cá nhân mà không vì việc chung… khiến cho người dân còn băn khoăn, tổ chức còn phải xử lý, giám sát nhiều cán bộ yếu kém, chưa đạt chuẩn về đạo đức, chuyên môn, trình độ, chưa xứng với tầm ở vị trí đương nhiệm hoặc trong quy hoạch… làm cho nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chất lượng không cao…

Qua Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “lối đi mới” cho công tác cán bộ đã được chỉ rõ, cụ thể với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng, toàn dân. Sau Hội nghị, cùng với việc học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết thì mỗi tập thể chi ủy, cá nhân đảng viên và người đứng đầu các cấp… cần coi trọng, làm gương hơn nữa trong những công việc liên quan đến công tác cán bộ; để trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, đề bạt, quy hoạch… luôn chọn lựa được những cán bộ có tâm, có tầm, vừa hồng vừa chuyên để cung cấp cho Đảng, Nhà nước lớp cán bộ kế cận hội tụ đầy đủ đức, tài và tâm huyết vì sự nghiệp phát triển, đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay và mai sau…

 

Nguyễn Quốc

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang