Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phải luôn tự soi để... tự sửa ! 

Thứ năm, 10/05/2018, 06:02:19
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Sáng 7-5, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Một trong những nội dung quan trọng của chương trình nghị sự  là Trung ương bàn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tổng Bí thư cũng nghiêm khắc chỉ rõ: Những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta...

Có thể nhận thấy, phát biểu của Tổng Bí thư ở phiên khai mạc đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại trong công tác cán bộ, quản lý, quy hoạch, sử dụng cán bộ... các cấp thời gian qua. Những ý kiến chỉ đạo đó còn là định hướng, gợi mở lớn để mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, công chức... “tự soi” vào những tồn tại, hạn chế, từ đó quyết tâm “tự sửa” trước khi Trung ương, cấp ủy các cấp phải có ý kiến, hình thức xử lý cụ thể.

Thiết nghĩ, bản thân mỗi cá nhân, mỗi tập thể khi đã chủ động “tự soi để tự sửa” thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói riêng và các công tác chung của Đảng sẽ không còn những tồn tại, hạn chế, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố vai trò của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để nhân lên niềm tin của của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta; làm cho đất nước phát triển hùng cường, nâng cao vị thế của dân tộc. Hơn lúc nào hết, tinh thần “tự soi, tự sửa” cần được phát huy cao độ hơn nữa, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong phiên khai mại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nguyễn Quốc

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang