Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nêu gương cần bắt đầu từ việc nhỏ !

Thứ năm, 11/10/2018, 06:18:36
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm và coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm...

Bác cho rằng, nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi như Bác nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vì thế, Bác  luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Việc nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu, không chỉ nói miệng mà cần “nói đi đôi với làm”. 

Thực tế cho thấy, hiện vẫn còn rất nhiều cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, hoặc nói một đằng làm một nẻo, hay nói mà không làm được... làm mất uy tín và vai trò trước quần chúng, nhân dân, khiến cho việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo... giảm đi ý nghĩa thuyết phục trước quần chúng nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức và Đảng ta.

Có thể thấy, từ ý nghĩa to lớn của việc nêu gương nhằm xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, trong số nhiều giải pháp, Đảng ta luôn luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Đây là giải pháp đúng đắn và cũng là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay, nhất là tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất việc sẽ ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì hơn lúc nào hết, việc nêu gương càng phải được đẩy mạnh, nhân rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng người cán bộ, đảng viên gương mẫu, hết lòng vì tổ chức, vì nhân dân, tận tâm tận lực phụng sự đất nước.

Muốn làm được như vậy, thiết nghĩ, việc nêu gương cần phải được bắt đầu ngay từ những việc nhỏ, cụ thể hàng ngày, trong từng công việc, sinh hoạt... của mỗi cán bộ, đảng viên  đồng thời duy trì thành nền nếp, thói quen tốt. 

Có như vậy, việc nêu gương mới dần dần có ý nghĩa thiết thực và chuyển biến thành  những hành động cụ thể trong mỗi cá nhân...

Nguyễn Quốc

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang