Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn

Thứ năm, 20/06/2019, 16:20:29
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Trong dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” có nội dung nhấn mạnh đến việc giáo dục định hướng giá trị để mọi người biết tránh các biểu hiện lệch lạc về nhận thức, hành vi; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.  

Trong 5 giải pháp quan trọng được đưa ra nhằm nhận diện và quản lý những tác nhân gây ảnh hưởng để bảo vệ, phát huy những giá trị tiến bộ được xã hội thừa nhận, đồng thời hạn chế, đẩy lùi, triệt phá những tác động tiêu cực của truyền thông xã hội, giải pháp thứ ba được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: “Phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng của báo chí trong thông tin tích cực. Báo chí cách mạng cần khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thời đại kỹ thuật số. Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm… Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng những người làm báo về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, trau dồi đạo đức, ý thức về sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm và chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội…”. 

Thực tế hiện nay, truyền thông xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến mọi đối tượng, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mạng xã hội đang là phương tiện, công cụ mà các thế lực thù địch lợi dụng để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, độc hại với mức độ, tần suất ngày càng tăng nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội, cần phải nhận biết tính hai mặt của internet và mạng xã hội, đi đầu trong bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền định hướng thông tin ngay tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị đang công tác. Đảng viên tham gia mạng xã hội phải có lập trường và chính kiến, chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Thể hiện chuẩn mực, tư cách của người đảng viên trong cuộc sống hàng ngày và  trên cả mạng xã hội; phải tự răn mình và điều chỉnh bản thân qua các hoạt động trên môi trường internet.

Là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhà báo với vai trò, chức năng, nhiệm vụ xã hội và đặc thù nghề nghiệp của mình càng cần phải giữ gìn đạo đức, vững vàng quan điểm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và tham gia thông tin. Cùng với đó, cần nắm vững, thấm nhuần các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền đúng, không chỉ qua bài viết mà còn cả khi tham gia mạng xã hội. Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã được công bố, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Hơn lúc nào hết, mỗi người làm báo cách mạng Việt Nam, đặc biệt những cán bộ, đảng viên làm báo cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức nghiêm túc về trách nhiệm xã hội của mình. Quá trình đổi mới toàn diện hoạt động báo chí Việt Nam chỉ có thể đạt được khi mỗi người làm báo thật sự là công dân gương mẫu, thật sự là người vừa có trình độ chuyên môn, vừa có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, lành mạnh.

Tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, trong đó, truyền thông xã hội là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng sẽ góp phần tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững. Đây vừa là mục tiêu cũng đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ những người làm báo Việt Nam. 

Thanh Vũ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang