Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiền lệ… giáo điều!

Thứ năm, 07/11/2019, 07:10:51
Print + | - Font Size: A

PTĐT -Báo cáo anh, ông Tâm về nghỉ hưu, chức danh phó trưởng phòng trống đã hơn tháng nay, trong quy hoạch hiện còn đồng chí Quý cũng đã cống hiến nhiều năm ở cơ quan. Anh xem xét tổ chức họp Đảng ủy cho ý kiến để làm quy trình bổ nhiệm sớm…

- Trong quy hoạch chức danh này tôi nhớ còn nhiều đồng chí trẻ có năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị , nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hơn hẳn mà. Sao không thấy Phòng Tổ chức các anh giới thiệu?

- Anh mới về nhận nhiệm vụ nên chưa nắm được, cơ quan mình nhiều năm chưa có tiền lệ bổ nhiệm lãnh đạo phòng dưới 30 tuổi. Cứ để các đồng chí kia phấn đấu thêm, cơ hội còn nhiều. Bổ nhiệm sớm, chưa có tiền lệ sợ mọi người dị nghị không hay.

- Về cơ quan chưa được một năm nhưng tôi thấy đã mấy lần anh nhắc chuyện tiền lệ để tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác nhân sự, tổ chức của công ty. Tôi rất tôn trọng kinh nghiệm, cách thức tổ chức, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể tham khảo chứ không nên căn cứ theo cách tuyệt đối hóa để nhìn nhận, quyết định những công việc tương tự. Do đó, việc bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng sẽ được Đảng ủy bàn bạc dân chủ, khách quan trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tế của cán bộ chứ không có chuyện áp dụng giáo điều, máy móc theo tiền lệ…

Câu chuyện áp dụng tiền lệ trong giải quyết công việc kể trên hiện đang tồn tại ở không ít tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị. Tiền lệ được hiểu là cách thức xử lý một công việc cụ thể nào đó do con người, cơ quan, tổ chức từng thực hiện trước đó, thường được lấy làm căn cứ để nhìn nhận hay quyết định những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Được kiểm nghiệm từ thực tế, nhiều điều được coi là tiền lệ có giá trị như những kinh nghiệm chỉ dẫn, nguyên tắc  để vận dụng xem xét, giải quyết các công việc, sự vụ tương tự. Thực tế đã chứng minh, khi được vận dụng phù hợp, tiền lệ sẽ góp phần quan trọng tạo ra những quyết định đúng, thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ. Ngược lại, do không phải là một chuẩn mực đã định hình, bất biến, có thể thay thế các định chế pháp luật, càng không phải là bình phong che đậy cho sự ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trước những đòi hỏi chính đáng từ thực tế, nên áp dụng tiền lệ một cách máy móc, giáo điều sẽ trở thành yếu tố đồng hành với sự bảo thủ, trì trệ, thậm chí còn bị lợi dụng cho những mục đích vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm. Nhiều việc được quyết định nhanh chóng khi được cho là “đã có tiền lệ”; trong khi không ít những ý tưởng mới, nguyện vọng chính đáng không được xem xét đáp ứng bởi lẽ “chưa có tiền lệ”… 

Để phát huy hiệu quả tiền lệ trong xử lý, giải quyết công việc, mỗi cá nhân, tổ chức, đặc biệt là những người lãnh đạo, đứng đầu cần tiếp thu, vận dụng có chọn lọc và phát triển các giá trị tiền lệ trên cơ sở coi trọng thực tiễn khách quan với động cơ trong sáng, tinh thần xây dựng để đánh giá và đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển, tiến bộ.

Vũ Thanh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang