Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Cẩm nang” chọn “người cầm lái”

Thứ năm, 26/03/2020, 07:37:38
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Thời điểm này, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở. Mỗi chi, Đảng bộ tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp là thêm một minh chứng cụ thể, bài học kinh nghiệm sâu sắc cho công tác chỉ đạo, chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng của cấp ủy các cấp, tạo động lực, tiền đề quan trọng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một trong những thành công nổi bật của các Đại hội điểm cấp cơ sở vừa qua là đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới là những cán bộ tiêu biểu, “vừa hồng vừa chuyên”, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có năng lực cụ thể hóa, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, nể phục nên có khả năng phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, quy tụ toàn Đảng bộ…    

Với Đại hội Đảng các cấp, việc lựa chọn, bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới là nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của Đại hội cũng như việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội đề ra. Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, cấp ủy nhiệm kỳ tới phải thực sự là những cán bộ "tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới,…". Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần này phải được tiến hành từng bước, từng việc một cách thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn, bảo đảm dân chủ, công tâm, công khai, minh bạch… kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào cấp ủy các cấp, cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thật sự có triển vọng. Chúng ta không thiếu cán bộ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với dân, nhưng để lựa chọn những người xứng đáng vào cấp ủy tuyệt đối không được đơn giản; nếu rà soát kỹ, làm thận trọng từng bước chắc chắn, công tâm, khách quan, khoa học, chắt lọc thông tin nhiều chiều thì không khó để "chọn mặt gửi vàng". 

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng những chỉ đạo cụ thể, sâu sát của Tỉnh ủy kết hợp với bài học kinh nghiệm từ những Đại hội điểm cấp cơ sở vừa được tổ chức thành công là “cẩm nang” quý giá giúp cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nhân sự, lựa chọn được những “người cầm lái” xứng đáng vào cấp ủy nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự luôn là việc khó và nhạy cảm, do đó, cần phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các cơ quan có thẩm quyền; cấp ủy cấp trên thường xuyên chỉ đạo sát sao; cấp ủy đương nhiệm làm hết trách nhiệm và phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; các cơ quan tham mưu làm đúng chức năng, thực sự khách quan, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Mặt khác, công tác nhân sự phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Ngay từ năm thứ hai sau Đại hội, cấp ủy các cấp cần tiến hành việc quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới. Hằng năm chú ý rà soát, điều chỉnh, bổ sung để đưa ra khỏi quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới trên cơ sở đặc biệt chú trọng về chất lượng, mặc dù phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhưng không được vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. 

Về bản chất, công tác nhân sự là lựa chọn con người do con người tiến hành. Do đó, để làm tốt, hiệu quả, đánh giá chính xác, lựa chọn được người thật sự có đức, có tài giới thiệu vào cấp ủy các cấp thì yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là “cái tâm, cái tầm”, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Trung Tín

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang