Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Làm tốt trách nhiệm nêu gương

Thứ năm, 08/04/2021, 08:48:35
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương thức “nêu gương”. Người từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính vì vậy, Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc, đảng viên đi trước, làng nước theo sau; quyết liệt chống căn bệnh kinh niên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo. Trong sự nêu gương không chỉ có nói đi đôi với làm mà chú ý cả nói trúng, nói đúng lòng mình, thật tâm, không dối trá.

Trong tiến trình cách mạng, Đảng ta cũng luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có hiện tượng Đảng viên chưa thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong công tác cũng như trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, cá biệt có đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước để người thân viết đơn thư vượt cấp chỉ vì không được là hộ nghèo. 

Như ở xã P, huyện nọ có gia đình ông B tuy hoàn cảnh gia đình không đến nỗi quá khó khăn, các con của ông đều trưởng thành, khá giả, có người còn là đảng viên, công chức Nhà nước, bản thân ông mỗi tháng được hưởng 1 suất tiền tuất của người vợ đã mất do BHXH chi trả là 745 nghìn đồng. Khi chính quyền địa phương rà soát, chấm điểm lại hộ nghèo, đối chiếu quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 của Nhà nước với thực tế nhà ông B, UBND xã đã ban hành quyết định đưa hộ ông B ra khỏi danh sách hộ nghèo. 

Với quyết định này, nhưng tưởng ông B sẽ nghiêm túc chấp hành nhưng ông lại chọn cách thức viết đơn thư thắc mắc nhiều nơi, kể cả khi UBND huyện có văn bản trả lời chính thức với các nội dung giải thích rõ ràng, công khai, minh bạch việc chấm điểm hộ nghèo và các lý do ông không thuộc hộ nghèo, song ông vẫn chưa thông. Đáng lẽ lúc này các con ông B- những đảng viên, công chức Nhà nước phải là những người đi tiên phong gương mẫu tuyên truyền, vận động người thân là ông B nên tự giác chấp hành đúng chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, không hiểu sai chính sách làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thế nhưng các con ông lại như đứng ngoài cuộc, không làm tốt vai trò nêu gương của đảng viên mà bàng quan để sự việc đơn thư vượt cấp kéo dài.  

Thiết nghĩ, với thực tế trên, cấp ủy Đảng, chi bộ cơ sở cần sát sao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm khắc tự nhìn nhận vai trò nêu gương, không để xảy ra tình trạng tương tự. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ…, cán bộ, đảng viên cần rèn luyện bản lĩnh chính trị, không vi phạm vào những đảng viên không được làm... bởi nêu gương không chỉ thể hiện sự nghiên cứu thấu đáo, nắm vững tình hình mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của đảng viên trước tổ chức Đảng, mỗi đảng viên phải luôn nêu cao tấm gương về đạo đức, công tâm, trong sáng, không vụ lợi.

Mai Phương  

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang