Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...

Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp...

TIN BÀI KHÁC
Hội nghị báo cáo viên

19/01/2016

PTO- Ngày 19-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

1.510 đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng

18/01/2016

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XII

18/01/2016

Sáng 18/1, Ban Tổ chức Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai trương Trung tâm báo chí Đại hội.

Các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

16/12/2015

PTO- Thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị trình Đại hội XII...

Thành phố Việt Trì: Đề nghị bổ sung, làm rõ một số chỉ tiêu, biện pháp về phát triển kinh tế - xã hội

15/12/2015

PTO- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì đã tham mưu và cùng với Thành ủy tổ chức triển khai nghiêm túc, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia thảo luận...

Thị xã Phú Thọ: 2.165 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

07/12/2015

PTO- Thời gian qua, UB MTTQ thị xã Phú Thọ đã tập trung thực hiện tốt việc tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tam Nông: Nhiều ý kiến bổ sung và đề nghị làm rõ nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

25/11/2015

PTo- Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT ngày 10-8-2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc "Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng"...

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

09/11/2015

PTo- Ngày 9 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...