Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ hai, 09/11/2015, 19:31:00
Print + | - Font Size: A
Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

A Font Size: - | +

PTo- Ngày 9 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa XI)  trong toàn tỉnh.

 Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo Nghị quyết tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo
Nghị quyết tại hội nghị.


Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính; 20 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp gắn với thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016- 2020. Nghị quyết cũng đã nêu rõ việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải luôn sâu sát, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã phân tích những khó khăn, thách thức của tỉnh trong thời gian tới, việc Việt Nam gia nhập Hiệp định thương mại TPP sẽ có nhiều thuận lợi song không ít thách thức khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong việc lựa chọn các nhà đầu tư vào tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng làm rõ nội hàm của chủ đề đại hội thể hiện định hướng cho cả nhiệm kỳ và có tính khả thi cao. Đồng chí nêu những điểm mới để triển khai 4 khâu đột phá nhiệm kỳ tới, trong đó lấy công nghiệp làm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, phải nghiên cứu, xem xét đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp và xây dựng cơ chế chính sách, môi trường thu hút đầu tư; tập trung nâng cao chất lượng kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài gắn với đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với phát triển du lịch, tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch; tăng cường liên kết phát triển tour, tuyến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Về cải cách hành chính, ngay từ đầu nhiệm kỳ phải có lộ trình để thực hiện, trong đó giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, UBND tỉnh xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện 4 khâu đột phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về: Tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển KT- XH, ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII do đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày; nghe đồng chí Bùi Văn Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình sát thực, khả thi nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị trực tuyến lần này được các huyện, thành, thị ủy, các Đảng bộ trực thuộc và các chi, đảng bộ cấp cơ sở tổ chức nghiêm túc cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nội dung Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày. Sau phần trình bày quán triệt Nghị quyết, tất cả các cấp ủy đều thảo luận thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình theo quy định.

Việt Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang