Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tam Nông: Nhiều ý kiến bổ sung và đề nghị làm rõ nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Thứ tư, 25/11/2015, 07:49:00
Print + | - Font Size: A

PTo- Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT ngày 10-8-2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc “Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ xã, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Kết quả thảo luận: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và có chung nhận định Dự thảo đã đánh giá các lĩnh vực một cách toàn diện, sâu sắc và có nhiều điểm mới. Chủ đề Đại hội XII đã bao quát đầy đủ các vấn đề cốt lõi nhất, phù hợp với thực tiễn của đất nước.
Trong quá trình tham gia thảo luận, với tinh thần dân chủ, không khí sôi nổi, tuy còn có những ý kiến khác nhau, song cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đều thể hiện ý thức, trách nhiệm cao và thể hiện được chính kiến của mình đối với các dự thảo Văn kiện.

Toàn huyện đã có 1.034 ý kiến tham gia vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Có 538 ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Cơ bản các ý kiến nhất trí với kết cấu của báo cáo về 15 vấn đề đã được nêu.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa câu chữ, làm rõ nội dung, bổ sung nội dung. Cụ thể như: Đề nghị thay đổi cách viết trong câu “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 6,5-7%. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD…” tại trang 11 dòng thứ 9 từ dưới lên thành “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5% trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 USD trở lên…”. Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Tăng cường cơ sở vật chất cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại” sau cụm từ “đẩy mạnh… an ninh” tại trang 25 dòng thứ 10 từ dưới lên. Đề nghị thay cụm từ “Khắc phục… bình quân” bằng cụm từ “Xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp với trình độ năng lực, cống hiến và đặc thù ngành nghề đối với cán bộ, công chức”, tại trang 31, dòng 7 từ dưới lên như vậy chặt chẽ và cụ thể hơn. Đề nghị làm rõ các giải pháp thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” (trang 19, dòng 6 từ trên xuống).

Tại mục XV của Dự thảo Báo cáo chính trị có 93 ý kiến cho rằng: Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng ở nhiệm kỳ trước nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua chưa được sửa chữa kịp thời hoặc có sửa nhưng hiệu quả chưa cao. Tệ nạn tham nhũng xử lý chưa triệt để; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ còn bất cập; việc xử lý cán bộ vi phạm chưa kiên quyết; lãng phí trong chi tiêu ngân sách và mua sắm tài sản công còn diễn ra phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành gây bức xúc trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đề nghị báo cáo làm rõ các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng trên nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó còn có các ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế đối với các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bởi hiện tại, chúng ta chưa có cơ chế phù hợp đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng cũng như hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, do đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong các doanh nghiệp này phụ thuộc chủ yếu vào nhận thức của người chủ doanh nghiệp.

Đối với Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), có 310 ý kiến đóng góp. Trong đó nhóm chỉnh sửa câu chữ có 129 ý kiến. Nhóm đề nghị làm rõ nội dung có 103 ý kiến, trong đó có 38 ý kiến cho rằng chỉ tiêu về môi trường tại trang 61 dòng thứ 9 từ trên xuống "Đến năm 2020,... 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và... 95-100% chất thải y tế được xử lý" là quá cao, khó có khả năng thực hiện vì lực lượng dân cư ở nông thôn là rất đông, chiếm tỷ lệ hơn 65% toàn xã hội, phân bố không tập trung, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và miền núi; chỉ tiêu 95-100% chất thải y tế được xử lý là cao vì thực tế ngày càng phát triển thêm nhiều bệnh viện, cơ sở y tế của Nhà nước  và tư nhân được thành lập. Các cơ sở của Nhà nước thì có thể kiểm soát thực hiện được nhưng các cơ sở y tế tư nhân thì rất khó làm được vấn đề này. Có 65 ý kiến đề nghị làm rõ các giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu "Phấn đấu đến năm 2020, khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới" (tại trang 64 dòng thứ 10 từ dưới lên). Các ý kiến cho rằng mục tiêu này là tương đối cao, khó thực hiện được.

Nhóm đề nghị bổ sung nội dung có 78 ý kiến. Trong đó có 25 ý kiến đề nghị bổ sung vào phần hạn chế, yếu kém thứ 8 (trang 55) nội dung: "Trước sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ". Có 53 ý kiến đề nghị bổ sung vào giải pháp thứ 9 (trang 73) nội dung: "Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh".

Nhóm kiến nghị, đề xuất có 89 ý kiến, cụ thể như: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về kinh tế; về văn hóa - xã hội; về chế độ, chính sách.

T.K

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang