Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thành phố Việt Trì: Đề nghị bổ sung, làm rõ một số chỉ tiêu, biện pháp về phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 15/12/2015, 07:45:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì đã tham mưu và cùng với Thành ủy tổ chức triển khai nghiêm túc, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết quả, có tổng số 1.640 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại  hội lần thứ XII của Đảng. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao, khẳng định dự thảo các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị công phu, chu đáo; bố cục hợp lý, tính khái quát cao, thể hiện đầy đủ, sâu sắc kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước trong 5 năm qua cũng như  những định hướng lớn, quan trọng đối với cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng tới. Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa, làm rõ thêm ở một số lĩnh vực.

Cụ thể: Đối với dự thảo báo cáo chính trị, trong phần mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020, nhiều ý kiến cho rằng: Phát triển kinh tế thị trường  định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay đang có biểu hiện phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, cần có sự  kiểm tra, giám sát tích cực của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi người lao động. Đảng và Nhà nước cần chấn chỉnh và tăng cường quản lý việc mở trường cao đẳng, đại học tràn lan; chất lượng kiến thức không tương xứng với bằng cấp của sinh viên. Đề nghị tăng cường công tác dự báo, cập nhật thông tin thị trường lao động để phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

Một số ý kiến đề nghị vấn đề chống tham nhũng là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, gây tổn thất lớn về kinh tế, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, vì vậy, Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp, chế tài nghiêm minh, chặt chẽ để xử lý.

Một số ý kiến  cho rằng: Mức độ tăng trưởng kinh tế bình quân đề ra là 6,5 - 7% là cao và không nên chọn mục tiêu tăng trưởng nhanh mà nên điều chỉnh là "Phát triển kinh tế phù hợp theo hướng bền vững" vì 30 năm qua tăng trưởng kinh tế của nước ta chủ yếu là dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có và nguồn lao động rẻ, nhiệm kỳ tới đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trên cơ sở chiều rộng lẫn chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ, trí thức, năng suất lao động... các yếu tố này nước ta rất hạn chế cùng với tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều bất ổn nên khó đạt được mức tăng trưởng trên.

Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, một số ý kiến cho rằng hiện tại giáo dục đào tạo đã có nhiều đổi mới về chủ trương, các bước đi, song còn lúng túng vì nếp tư duy, cách làm cũ đã ăn sâu vào mọi mặt. Do đó, cần có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình, đặc biệt là chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; tăng cường giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, kỹ năng sống.

Đối với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; có ý kiến đề nghị đánh giá lại phần nói về cơ cấu nông nghiệp trong nội dung thứ 4, trang 50, dòng thứ 9 từ dưới lên nêu trong dự thảo là: "Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực”, đánh giá như vậy chưa thực sự thỏa đáng, vì trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của người nông dân còn bấp bênh, thị trường nông sản  không được mở rộng, sản phẩm tiêu thụ bị ép giá, thu nhập của người nông dân còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Trung ương cần quan tâm hơn nữa giúp khu vực nông thôn và người nông dân có đời sống tốt hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung: Trong nhiệm kỳ tới Đảng ta cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn; giảm khoảng cách giữa giàu và nghèo; đẩy nhanh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Một số ý kiến đề nghị Đảng cần tăng cường chỉ đạo công tác quản lý các hoạt động cung ứng dịch vụ công đặc biệt là trong các lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, y tế nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho các đối tượng nhất là người nghèo; vùng sâu, vùng xa.

Thùy Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang