Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Việc làm tự giác, thường xuyên ở Thanh Ba

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy cán bộ, đảng viên, muốn được dân tin yêu, dân quý, dân thương thì tự mình phải yêu dân, kính...

TIN BÀI KHÁC
Việc làm tự giác, thường xuyên ở Thanh Sơn

21/07/2020

PTĐT - Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn đã chỉ đạo mỗi tập thể, cá nhân vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ để thực hiện. Qua đó, tạo nên những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn vững mạnh.

Tam Nông học tập và làm theo Bác

18/07/2020

PTĐT - Vinh dự và tự hào là địa phương được gìn giữ Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông luôn phát huy truyền thống của quê hương anh hùng...

Đảng bộ thị xã Phú Thọ học và làm theo Bác

17/07/2020

PTĐT- Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thị xã Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Lan tỏa các mô hình noi gương Bác ở Thanh Thủy

16/07/2020

PTĐT - Nhiều năm nay, cùng với việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, Đảng bộ huyện Thanh Thủy luôn chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị,...

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

27/06/2020

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, trở thành điểm sáng của huyện trong học và làm theo lời Bác.

Tam Nông học và làm theo Bác 

25/06/2020

PTĐT - Những năm gần đây, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Tam Nông đã thấm sâu vào tư tưởng, nếp nghĩ, cách làm, trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

17/06/2020

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các chi...

Học Bác để dạy tốt, học tốt

16/06/2020

PTĐT - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, Ngành Giáo dục huyện Cẩm Khê...