Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Trung tâm y tế huyện Thanh Ba đẩy mạnh học và làm theo Bác

PTĐT-Hiện nay, Trung tâm y tế huyện Thanh Ba có 370 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó khối khám chữa bệnh và dự phòng 240 cán bộ viên...

TIN BÀI KHÁC
Công an huyện Tân Sơn học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên

15/08/2017

PTĐT- Công an huyện Tân Sơn đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, coi đây là việc làm thường xuyên của Đảng bộ, đơn vị và các chi bộ, đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/08/2017

PTĐT- Là đơn vị điểm của tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh...

Thiết thực học và làm theo Bác

07/07/2017

PTĐT- Đảng bộ Cục thuế tỉnh có 12 chi bộ trực thuộc với 127 đảng viên trong tổng số 137 cán bộ, công chức, nhân viên. Xác định “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Tiếp nối hào khí  “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

01/07/2017

PTĐT- Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ (Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ) thành lập đã 6 năm, trở thành điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào của hàng nghìn chiến sĩ Trường Sơn.

“Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Rọi sáng muôn đời

19/06/2017

PTĐT- Tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh là một minh chứng sống động, nơi lắng đọng tiêu biểu nhất cho cốt cách, hồn khí Việt Nam muôn đời rực sáng. Lưu trong thăm thẳm tâm hồn của người Việt Nam...

Ngành GD- ĐT: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo

14/06/2017

PTĐT- Triển khai tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT) với trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nhà giáo...

Tiếp nối truyền thống, thêm nhiều chiến công

10/06/2017

Huyện Cẩm Khê: Chú trọng chất lượng công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

08/06/2017

PTĐT- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...